Polub nas na facebooku

O firmie

Zmiana progów unijnych

Od 1 stycznia 2020 obowiązują zmiany progów unijnych.

Na podstawie korekty wynikającej z art. 6 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 17 dyrektywy 2014/25/UE od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zmiana progów unijnych. Obowiązująca zmiana obniżyła wartości progów unijnych, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

12.05.2020
zobacz więcej
Średni kurs złotego

Od 1 stycznia 2020 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmuje stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w złote.

21.04.2020
zobacz więcej
Odpowiedzialność projektanta i kosztorysanta za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, funkcjonująca od 11 lutego 2012 r.*, rozszerzyła zarówno krąg osób, które podlegają odpowiedzialności publicznej, jak również katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. 

20.05.2012
zobacz więcej
Budżet zadaniowy, program inwestycji, łączna kwota środków i WKI

Ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. wprowadziła nowe zasady planowania w stosunku do poprzednio funkcjonujących. Istotą nowego budżetowania jest przejście z budżetowania tradycyjnego na budżetowanie zadaniowe.

31.01.2012
zobacz więcej
Przedmiar robót dla Zamawiającego obowiązanego stosować ustawę PZP

Zamawiający zainteresowany realizacją inwestycji na roboty budowlane, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę zobowiązany jest wykonać, bądź zlecić w trybie przetargowym, dokumentację projektową zawierającą między innymi przedmiar robót.(§ 4.1) opracowany zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
 

15.12.2011
zobacz więcej