Polub nas na facebooku

O firmie

Powrót do listy

Średni kurs złotego

21.04.2020

Od 1 stycznia 2020 zmienił się średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 

Od 1 stycznia 2020 roku kurs € w zamówieniach publicznych przy przeliczeniu

 

1 € = 4,2693 zł. 

 

Wymóg zmiany średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień wynika z zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych art. 35 ust. 3. Zapis ten zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do wydania w drodze rozporządzenia, co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień niezbędnych do określenia progów stosowania procedur udzielania zamówień.

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmuje stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w złote.

 

Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty  budowlane.

 

Ustalenie nowego kursu € na poziomie 4,2693 zł. stanowi że, ustawa Prawo zamówień publicznych znajduje zastosowanie dla zamówień o wartości od 128.079,00 zł. netto.

 

Zgonie z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa nie ma zastosowania w  przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 30.000 €.

 

 

 

Elżbieta Ziaja

3 luty 2020 r.

 

 

Prezes Rady Ministrów w dniu 18 grudnia 2019 r. wydał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).