Polub nas na facebooku

O firmie

Powrót do listy

Zmiana progów unijnych

12.05.2020

Od 1 stycznia 2020 obowiązują zmiany progów unijnych.

Na podstawie korekty wynikającej z art. 6 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 17 dyrektywy 2014/25/UE od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje zmiana progów unijnych. Obowiązująca zmiana obniżyła wartości progów unijnych, które wyznaczają rodzaj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Po zmianach wartości progowe wyniosą dla zamówień na roboty budowlane:

  • 5 350 000 euro - dla wszystkich zamawiających – 22 840 755 zł przy ustalonym euro 4,2693 zł

Od d  1 stycznia 2020 r. progi unijne zmniejszą się dla dostaw i usług i wynosić będą:

  • dla zamówień w administracji centralnej - 139 000 euro - 593 433 zł,
  • dla zamówień w administracji samorządowej 214 000 euro
  • dla zamówień sektorowych 428 000 euro.

Postępowanie przetargowe dla wartości poniżej podanych kwot są  prostsze w przeprowadzeniu – a ogłoszenia z nim związane publikowane są w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych. Wprowadzone zmiany spowoduję, że zamawiający częściej będą musieli stosować bardziej rygorystyczne procedury i publikować ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a dokładnie umieszczenia go w TED  (Tenders Electronic Daily) internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.