Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Cennik SEKOCENBUD

Sekocenbud to najczęściej używane na rynku budowlanym bazy cenowe, wydawane kwartalnie jako informatory lub biuletyny w  wersji książkowej lub elektronicznej na CD. Wersja elektroniczna cennika umożliwia import bazy cenowej do znanych programów kosztorysowych np. BIMestiMate, Normy i innych.

 

Informatory cenowe IMB, IMI, IME, IRS (*) służą do opracowania kosztorysów metodą szczegółową. Zawierają ceny rynkowe R, M, S dostępne dla branży: budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej z podaniem stawek r-g, narzutów Kp, zysku i kosztów zakupów.

 

Biuletyny cen robót  BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR, BCO cz.I i II, BCM, WKI, BCA, BCD, BCP, BCR, ZWW (*) zawierają  ceny robót na różnym poziomie agregacji. Służą do opracowania kalkulacji metodą uproszczoną:  kosztorysów, wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), szacowania kosztów realizacji inwestycji.

 

Sekocenbud, czyli aktualne ceny w budownictwie

Określanie wymagań finansowych związanych z usługami budowlanymi może nie być łatwe. Pomaga w tym cennik Sekocenbud, który z powodzeniem jest wykorzystywany przez wielu Przedsiębiorców. Za jego pomocą mogą przygotowywać rzetelne i stale aktualne kosztorysy oraz wyceny danych projektów, a także poszczególnych etapów prac. W ten sposób dbają oni o swoją wiarygodność i zyskują zaufanie w oczach Inwestorów. Program ten staje się niezbędny dla wielu firm, które chcą zwiększać dochody i utrzymywać się stale w czołówce rynku.

Co wchodzi w skład cennika Sekocenbud

Wydawnictwa Sekocenbud można podzielić na wiele kategorii. Podstawowy biuletyn ma zestawienie aktualizowane co miesiąc, które zawiera stawki robocizny, ceny poszczególnych robót, sprzętu oraz materiałów. Można w nim również znaleźć prognozy dotyczące cen za 1m2 poszczególnych obiektów modelowych. Cennik Sekocenbud w wersji rozszerzonej, ukazujący się co kwartał, zawiera informacje o cenach materiałów:

 • budowlanych,
 • elektrycznych,
 • instalacyjnych.

Można w nim także odszukać ceny wypożyczania sprzętu budowlanego.

W kolejnych wersjach istnieją biuletyny podzielone na cenniki konkretnych prac. Są to roboty:

 • ziemne i inżynieryjne,
 • budowlano-inwestycyjne,
 • instalacyjne,
 • elektryczne,
 • remontowe i zabytkowe.

Dla zapewnienia sobie pełnej wiedzy w konkretnych dziedzinach można wybrać biuletyn cen robót zagregowanych, który obejmuje katalogi cen robót kubaturowych, inżynieryjnych czy modernizacji. Inną opcją jest biuletyn cen scalonych. Wyszczególniono w nim 3 pozycje. Są to ceny:

 • asortymentów robót,
 • robót drogowych,
 • robót przygotowawczych.

Ostatnią z pozycji jest biuletyn waloryzacyjno-regionalizacyjny, który zawiera zestawienia kwartalne cen w poszczególnych miejscach Polski lub wskaźniki waloryzacji.

Poza drukowanymi formami poszczególnych propozycji cennik Sekocenbud można zamawiać w formie elektronicznej. Mają one pozycje pogrupowane ze względu na kategorie biuletynów. Zapraszamy więc do kontaktu z naszymi przedstawicielami celem dokonania zamówienia.

(*) rozwinięcia skrótów podane są w cennikach.


  Sekocenbud_formularz zamówienia 
  Informatory cenowe Sekocenbud 

Cennik SEKOCENBUD
wróć strzałka do góry