Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ
SAMAX » Programy i cenniki » Cennik SEKOCENBUD

Cennik SEKOCENBUD

Sekocenbud to najczęściej używane na rynku budowlanym bazy cenowe, wydawane kwartalnie jako informatory lub biuletyny w  wersji książkowej i elektronicznej na CD. Wersja elektroniczna cennika umożliwia import bazy cenowej do znanych programów kosztorysowych np. BIMestiMate, Normy i innych.

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

* Ceny Producenta, mogą ulec zmianie  /  ** Podane ceny są cenami jednostkowymi brutto i zawierają podatek VAT (Dz.U. 2014, poz.915)

Lp.

SEKOCENBUD
INFORMATORY i BIULETYNY CENOWE II kw. 2022

Cena brutto w zł
za 1 szt.**

Wydawnictwo miesięczne

1.

Błyskawica - informacja miesięczna o stawkach robocizny, cenach robót, materiałów i sprzętu oraz wskaźniki i prognozy zmian cen 1m2 modelowych obiektów

24,00

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej

2.

Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB

80,00

3.

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI

74,00

4.

Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME

74,00

5.

Informacja o staw. rob. koszt. oraz cenach najmu sprzętu bud. IRS

80,00

Biuletyny cen robót (proste) – wydawnictwa kwartalne

6.

Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ

53,00

7.

Biuletyn cen robót budowlano – inwestycyjnych BRB

62,00

8.

Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI

53,00

9.

Biuletyn cen robót elektrycznych BRE

53,00

10.

Biuletyn cen robót budowlanych remontowych oraz zabytkowych BRR

64,00

Biuletyny cen robót zagregowanych – wydawnictwo kwartalne

11.

Biuletyn cen obiektów kubaturowych BCO cz. I

107,00

12.

Biuletyn cen obiektów inżynieryjnych BCO cz. II

102,00

13.

Biuletyn cen modernizacji i remontów BCM

75,00

14.

Wartość kosztorysowa inwestycji wskaźniki cenowe WKI 

85,00

Biuletyny cen scalonych – wydawnictwo kwartalne

15.

Biuletyn cen asortymentów robót BCA

69,00

16.

Biuletyn cen robót drogowych BCD

84,00

17.

Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP

50,00

Biuletyny waloryzacyjno-regionalizacyjne – wydawnictwo kwartalne

18.

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR

63,00

19.

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne ZWW

75,90

Biuletyny ubezpieczeniowe – wydawnictwo półroczne

20

Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU - półrocznik

96,00

 

WYDAWNICTWA ELEKTRONICZNE NA PŁYCIE CD

 

21.

SEKOCENBUD - Błyskawica - miesięcznik

30,00

22.

SEKOCENBUD - Informacje kwartalne RMS-MAX
(IMB, IMI, IME, IRS + ceny producenckie z portalu e-SEKOCENBUD)

312,00

23.

SEKOCENBUD - Biuletyny proste (BRZ, BRB, BRI, BRE i BRR) kwartalnik

243,00

24.

SEKOCENBUD - Biuletyny zagregowane (BCO cz. I i II, BCM) kwartalnik

258,00

25.

SEKOCENBUD - Biuletyny scalone (BCA, BCD, BCP) kwartalnik

186,00

26.

SEKOCENBUD - Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) kwartalnik

105,00

27.

Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU - półrocznik

138,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 


Informatory cenowe IMB, IMI, IME, IRS (*) służą do opracowania kosztorysów metodą szczegółową. Zawierają ceny rynkowe R, M, S dostępne dla branży: budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej z podaniem stawek r-g, narzutów Kp, zysku i kosztów zakupów.

 

Biuletyny cen robót  BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR, BCO cz.I i II, BCM, WKI, BCA, BCD, BCP, BCR, ZWW (*) zawierają  ceny robót na różnym poziomie agregacji. Służą do opracowania kalkulacji metodą uproszczoną:  kosztorysów, wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), szacowania kosztów realizacji inwestycji.

 

Sekocenbud, czyli aktualne ceny w budownictwie

Określanie wymagań finansowych związanych z usługami budowlanymi może nie być łatwe. Pomaga w tym cennik Sekocenbud, który z powodzeniem jest wykorzystywany przez wielu Przedsiębiorców. Za jego pomocą mogą przygotowywać rzetelne i stale aktualne kosztorysy oraz wyceny danych projektów, a także poszczególnych etapów prac. W ten sposób dbają oni o swoją wiarygodność i zyskują zaufanie w oczach Inwestorów. Program ten staje się niezbędny dla wielu firm, które chcą zwiększać dochody i utrzymywać się stale w czołówce rynku.

 

Co wchodzi w skład cennika Sekocenbud

Wydawnictwa Sekocenbud można podzielić na wiele kategorii. Podstawowy biuletyn ma zestawienie aktualizowane co miesiąc, które zawiera stawki robocizny, ceny poszczególnych robót, sprzętu oraz materiałów. Można w nim również znaleźć prognozy dotyczące cen za 1m2 poszczególnych obiektów modelowych.

Cennik Sekocenbud w wersji rozszerzonej, ukazujący się co kwartał, zawiera informacje o cenach materiałów:

 • budowlanych,
 • elektrycznych,
 • instalacyjnych.

Można w nim także odszukać ceny wypożyczania sprzętu budowlanego.

W kolejnych wersjach istnieją biuletyny podzielone na cenniki konkretnych prac. Są to roboty:

 • ziemne i inżynieryjne,
 • budowlano-inwestycyjne,
 • instalacyjne,
 • elektryczne,
 • remontowe i zabytkowe.

 

Dla zapewnienia sobie pełnej wiedzy w konkretnych dziedzinach można wybrać biuletyn cen robót zagregowanych, który obejmuje katalogi cen robót kubaturowych, inżynieryjnych czy modernizacji. Inną opcją jest biuletyn cen scalonych. Wyszczególniono w nim 3 pozycje. Są to ceny:

 • asortymentów robót,
 • robót drogowych,
 • robót przygotowawczych.

Ostatnią z pozycji jest biuletyn waloryzacyjno-regionalizacyjny, który zawiera zestawienia kwartalne cen w poszczególnych miejscach Polski lub wskaźniki waloryzacji.

Poza drukowanymi formami poszczególnych propozycji cennik Sekocenbud można zamawiać w formie elektronicznej. Mają one pozycje pogrupowane ze względu na kategorie biuletynów. Zapraszamy więc do kontaktu z naszymi przedstawicielami celem dokonania zamówienia.

(*) rozwinięcia skrótów podane są w cennikach.


  SEKO_2kw.2022 

Cennik SEKOCENBUD
wróć strzałka do góry