Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Procedury Fidic - formuły realizacji inwestycji budowlanej

O SZKOLENIU


 - przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu
 

Autorskie szkolenie firmy
SAMAX


Szkolenie dedykowane jest dla osób reprezentujących Wykonawców i Zamawiających planujących realizować inwestycję budowlaną według Międzynarodowych Warunków Kontraktowych FIDIC, a także osób zainteresowanych omawianą tematyką. Warunki FIDIC stanowią zbiór procedur i warunków (wzorców umowy) stosowanych zarówno w umowach międzynarodowych i krajowych realizowanych ze środków publicznych, jak i w kontraktach sektora prywatnego, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Istotą stosowania jednolitych procedur realizacji inwestycji jest zachowanie równowagi pomiędzy wymaganiami i interesami obu stron Kontraktu oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.
 

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników (stron Kontraktu) z wzajemnymi obowiązkami i relacjami Zamawiającego, jako Inwestora oraz Wykonawcy, jako realizującego inwestycję budowlaną, a także Inżyniera Kontraktu jako administratora budowy. W przystępny i zrozumiały sposób, na przykładach z już zrealizowanych kontraktów przedstawione zostaną zasady stosowania wzorców kontraktowych FIDIC. Podczas szkolenia wskażemy ponadto szereg błędów, których uczestnicy Kontraktu nie powinni popełniać, na jakie zapisy w dokumentach kontraktowych zwrócić szczególną uwagę, a jakich zapisów unikać.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników Kontraktu z zasadami stosowania Warunków Kontraktowych, które wykorzystywane są w zamówieniach publicznych, jako standardowe procedury realizacji projektów publicznych oraz współfinansowanych z funduszy europejskich,

 1. hierarchią i istotnymi zagadnieniami dokumentacji opasującej przedmiot zamówienia,
 2. prawami i obowiązkami jakie ciążą na uczestnikach kontraktu,
 3. procedurami realizacji inwestycji,
 4. popełnianymi błędami i ryzykami mogącymi utrudnić prace Wykonawcy.

Podczas szkolenia wskażemy, jakich błędów nie powinniśmy popełniać i na jakie zapisy w dokumentach Kontraktowych zwrócić szczególną uwagę i jakich zapisów unikać.Program szkolenia


Wprowadzenie 

 • Wprowadzenie – krótka historia i cel stosowania procedur FIDIC
 • Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
 • Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów
 • Studium przypadku dyskusja


Warunki Ogólne FIDIC - Omówienie Klauzul, Ryzyka z jakimi może spotkać się Wykonawca

 • „Czerwona książka”- studia przypadków
 • „Żółta książka” – „zaprojektuj i wybuduj” – studium przypadku
 • „Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas
 • Ćwiczenie


Warunki szczególne FIDIC 

 • Jak czytać Warunki Szczególne
 • Rola Warunków Szczególnych na kontrakcie
 • Ćwiczenia


Dokumenty stanowiące Kontrakt/Umowę według FIDIC a prawa polskiego 

 • Zasady stosowania i interpretacje
 • SIWZ i Umowa
 • Dokumentacja projektowa
 • STWIORB i Przedmiar robót
 • Harmonogram robót
 • Istotne aspekty przygotowania oferty
 • Studium przypadku dyskusja


Strony i uczestnicy kontraktu 

 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety)
 • Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków
 • Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
 • metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktuZasady 


Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC

 • Studium przypadku dyskusja


Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych

 • Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
 • prawo budowlane – przykłady
 • prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”
 • prawo zamówień publicznych – przykłady
 • Ustawa o finansach publicznych – przykłady
 • Akty wykonawcze i wytyczne – przykłady
 • Studium przypadku dyskusja


Rozliczanie według procedur FIDIC i prawa polskiego 

 • Prawo polskie w kontekście rozliczenia robót
 • Na co zwracać uwagę w ofercie cenowej
 • Istota i waga kosztorysu ofertowego przy rozliczaniu robót
 • Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg warunków kontraktowych FIDIC
 • Ryzyka wykonawcy przy opracowaniu oferty cenowej
 • Raporty miesięczne, świadectwa płatności

Rozwiązywanie konfliktów 

 • Roszczenia Zamawiającego
 • Roszczenia Wykonawcy
 • Studium przypadku dyskusja, ćwiczenia

Podsumowanie, zakończenie szkolenia


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
Formuły realizacji inwestycji budowlanej wg. procedur FIDIC - zagadnienia podstawowe
wróć strzałka do góry