Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Harmonogram prac budowlanych program MS Project - Szkolenie

O SZKOLENIU


Przy realizacji inwestycji budowlanej niezbędnym dokumentem jest harmonogram opracowany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez Inwestora.

Dwight D. Eisenhower - amerykański dowódca wojskowy, generał armii Stanów Zjednoczonych, uczestnik II wojny światowej, Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, polityk, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych zauważył:

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.”

 

Dla Wykonawcy harmonogram ma na celu przedstawienie przyjętej strategii realizacji budowy, natomiast dla Inwestora stanowi ważne i niezbędne  narzędzie umożliwiające monitorowanie realizacji zamierzeń w stosunku do przedstawionego harmonogramu.

Błędem wielu wykonawców jest traktowanie harmonogramu jako zło konieczne zapominając, że harmonogram robót, to dla nich przede wszystkim narzędzie pozwalające na zaplanowanie robót, możliwość zapewnienia z odpowiednim wyprzedzeniem zasobów, dopełnienie nałożonych na nich obowiązków związanych z zapewnieniem mi. podwykonawców, dostawy materiałów i urządzeń, wykonania badań, odbiorów częściowych i końcowych robót. Z kolei zatwierdzony harmonogram jest informacją dla Inwestora o terminach przekazania dokumentacji, dokonywaniu uzgodnień czy zabezpieczenie w odpowiednim czasie kwot przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Harmonogram powinien posiadać też "odpowiednią" szczegółowość dającą możliwość koordynacji międzybranżowej robót z uwzględnieniem poszczególnych odcinków robót budowlanych.

Zdarza się, że harmonogram należy zaktualizować gdy nie zgadza się ze wcześniejszymi ustaleniami lub gdy nie jest spójny z faktycznym postępem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy.Program szkolenia


  • Wykres Gantta - Praca na programie MS Projekt pozwoli na rozwiązanie i zaplanowanie czasu pracy oraz  czasu trwania przykładowego projektu. Uczestnicy tworzą w aplikacji szczegółowy harmonogram działań, aby następnie zdefiniować i wpisać czas trwania poszczególnych zadań oraz ich ustalą zależności pomiędzy określonymi czynnościami a także optymalną kolejność ich realizacji. Na podstawie wprowadzanych danych MS Project automatycznie obliczy termin ich rozpoczęcia i  zakończenia zadań oraz stworzy wykres Gantta, który pomoże w obrazowy sposób ukazać realizację projektu.

 

  • Budżet projektu - Dzięki zamieszczonym informacjom dotyczącym kosztów poszczególnych etapów zadań MS Project umożliwi dokładne kontrolowanie budżetu.

 

  • Wsparcie w zakresie kontroli realizacji – jak śledzić informacje dotyczące opóźnień czy zmian w  kosztach lub planowanej ilości pracy, jak lepiej zaplanować wydatki, sprawdzić realizację zasobów, porównać planowane realizacje z rzeczywistym postępem, aby szybko wysnuć określone wnioski - o  tym powiemy podczas szkolenia.

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena szkolenia800 zł/os netto ./ 984 zł/os brutto

 

Cena obejmuje:

  • wykłady i prezentację multimedialną
  • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
  • materiały szkoleniowe
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Dla dwóch i więcej osób z jednej firmy lub instytucji - atrakcyjne zniżki!
Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.

wróć strzałka do góry