Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Program do harmonogramów

O SZKOLENIU


Program do harmonogramów BIMestiMate jest niezwykle przydatny w pracy kosztorysantów, a także projektantów czy wykonawców z branży budowlanej. Firma SAMAX organizuje profesjonalne szkolenia online w zakresie jego obsługi. Podczas zajęć kursanci zdobywają wiedzę niezbędną do samodzielnego tworzenia harmonogramów budowlanych oraz kontrolowania czasu realizacji prac i budżetu. Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniu oraz zapoznania się z resztą naszej oferty – prowadzimy m.in. kurs kosztorysowania.

 

Przy realizacji inwestycji budowlanej niezbędnym dokumentem jest harmonogram prac budowlanych opracowany przez Wykonawcę, a zatwierdzony przez Inwestora.

 

Dwight D. Eisenhower – amerykański dowódca wojskowy, generał armii Stanów Zjednoczonych, uczestnik II wojny światowej, Naczelny Dowódca Alianckich Ekspedycyjnych Sił Zbrojnych, polityk, 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, zauważył:

 

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.”

 

Harmonogram: w przypadku Wykonawcy ma na celu przedstawienie przyjętej strategii realizacji budowy, natomiast Inwestorowi umożliwia monitorowanie realizacji zamierzeń w stosunku do przedstawionego planu.

 

Świetnym narzędziem jest program do tworzenia harmonogramów BIMestiMate. Posiada on bowiem wiele funkcji. Daje możliwość opracowania standardowych kosztorysów oraz płynnego przejścia do tworzenia harmonogramów.

 

Jak wygląda tworzenie harmonogramu budowlanego w programie BIMestimMate? Tego dowiedzą się Państwo na szkoleniu, wykonując ćwiczenia na przykładowym kosztorysie.

 

Harmonogram – czy na pewno jest potrzebny?

 

Błędem wielu wykonawców jest traktowanie harmonogramu jako zło konieczne, zapominając, że harmonogram budowlany to przede wszystkim narzędzie pozwalające na zaplanowanie prac, możliwość zapewnienia z odpowiednim wyprzedzeniem zasobów, dopełnienie nałożonych na nich obowiązków związanych z zapewnieniem m.in. podwykonawców, dostaw materiałów i urządzeń, wykonania badań, odbiorów częściowych i końcowych robót. Z kolei zatwierdzony harmonogram jest informacją dla Inwestora o terminach przekazania dokumentacji, dokonywaniu uzgodnień czy zabezpieczeniu w odpowiednim czasie kwot przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Tworzenie harmonogramów budowlanych powinno też opierać się na odpowiedniej szczegółowości dającej możliwość koordynacji międzybranżowej robót z uwzględnieniem poszczególnych odcinków prac budowlanych.Program szkolenia


  • Wykres Gantta – praca na programie do harmonogramów budowlanych BIMestiMate pozwoli na rozwiązanie i zaplanowanie czasu pracy oraz czasu trwania przykładowego projektu. Uczestnicy tworzą w aplikacji szczegółowy harmonogram działań, aby następnie zdefiniować i wpisać czas trwania poszczególnych zadań. Następnie ustala się zależności pomiędzy określonymi czynnościami, a także optymalną kolejność ich realizacji. Na podstawie wprowadzanych danych program do tworzenia harmonogramów budowlanych BIMestiMate automatycznie obliczy termin rozpoczęcia i zakończenia zadań oraz stworzy wykres Gantta, który pomoże w obrazowy sposób ukazać realizację projektu.

 

  • Budżet projektu – dzięki zamieszczonym informacjom dotyczącym kosztów poszczególnych etapów zadań program do harmonogramów budowlanych BIMestiMate umożliwi dokładne kontrolowanie budżetu.

 

  • Wsparcie w zakresie kontroli realizacji – jak śledzić informacje dotyczące opóźnień czy zmian w kosztach lub planowanej ilości pracy, jak lepiej zaplanować wydatki, sprawdzić realizację zasobów, porównać planowane realizacje z rzeczywistym postępem, aby szybko wysnuć określone wnioski – o tym powiemy podczas szkolenia.

Cena


Program do harmonogramów BIMestiMate – cena szkolenia

 

Cena: 600 zł/os netto (738 zł/os brutto) – szkolenie 2-dniowe

 

Podczas zdalnych szkoleń zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe w PDF,
  • kontakt z trenerem w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań o tworzenie harmonogramów.

 

Szkolenia online – wymagania sprzętowe:

  • stabilne połączenie z Internetem,
  • laptop/komputer z mikrofonem oraz głośnikami do komunikacji z trenerem. Możliwe zadawanie pytań w formie czatu,
  • przydatny/niekoniecznie drugi monitor – jeden monitor do obsługi programu, na drugim widok pulpitu trenera.

 

Aplikacja do zdalnego szkolenia:

 

Kurs z obsługi programu do robienia harmonogramów jest prowadzony na platformie MSTeams.

Minimum na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia z tworzenia harmonogramów zarejestrowani uczestnicy otrzymają e-maila z informacją o logowaniu.

 

UWAGA: Zgłoszenia na szkolenie online są przyjmowane tylko do dnia poprzedzającego termin szkolenia.

 

Zapraszamy również na kurs kosztorysowania budowlanego oraz inne szkolenia prowadzone przez naszą firmę.

Harmonogram w programie BIMestMate
wróć strzałka do góry