Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Program inwestycji budowlanej

Jak prawidłowo opracować program inwestycji budowlanej? Przed rozpoczęciem tworzenia programu inwestycji konieczne jest dokładne zrozumienie potrzeb i celów danego przedsięwzięcia. Właśnie dlatego przeprowadza się analizę obszaru, określa priorytety, a także uwzględnia wszelkie regulacje i normy branżowe. Do tego niezbędna jest specjalistyczna, ścisła wiedza, którą można zdobyć na naszych szkoleniach.

Program inwestycyjny – szkolenie SAMAX

Program inwestycji budowlanej jest złożony. Planowanie budżetu, zarządzanie i finansowanie inwestycji budowlanych to tylko kilka z jego części. Z myślą o wyjątkowych potrzebach specjalistów, SAMAX proponuje autorskie szkolenie online, które przybliża zasady opracowywania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów SKI i WKI.

Na szkoleniu eksperci SAMAX, z bogatym doświadczeniem w dziedzinie inwestycji budowlanych, prowadzą uczestników przez procedury związane z planowaniem realizacji inwestycji budowlanych. Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem aktualnych przepisów i najistotniejszych zasad.

Opracowanie programu inwestycyjnego – kto może się nim zajmować?

Program inwestycji budowlanej to zadanie, które może być podejmowane przez różne grupy zawodowe. Mogą to być między innymi pracownicy instytucji publicznych, pracownicy instytucji samorządowych, osoby pełniące role decyzyjne w kwestiach inwestycji budowlanych, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie Programów Inwestycyjnych oraz specjaliści nadzorujący budżet inwestycji budowlanej. Nasze szkolenie adresowane jest również do innych profesjonalistów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu opracowywania programów inwestycyjnych.

Program inwestycyjny – kurs w SAMAX, szczegóły

Szkolenie online lub w formie stacjonarnej skupia się na dwóch głównych obszarach: opracowywaniu programów inwestycyjnych oraz szacowaniu kosztów związanych z realizacją inwestycji budowlanych. W ramach pierwszego zagadnienia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przepisów prawnych, regulujących proces realizacji inwestycji, procedur finansowania oraz kluczowych elementów programu inwestycyjnego. 

Druga część szkolenia koncentruje się na różnych aspektach szacowania kosztów, obejmujących formuły realizacji inwestycji, dane niezbędne do opracowania szacunku kosztów, narzędzia szacowania kosztów robót budowlanych, metody szacowania kosztów inwestycji, określanie wartości kosztorysowej inwestycji, szacowanie ryzyk związanych z realizacją inwestycji oraz kosztów prac projektowych. Program ten zapewnia kompleksowe spojrzenie na procesy inwestycyjne, uwzględniając zarówno aspekty prawne, jak i techniczne, oraz umożliwiając efektywne planowanie i zarządzanie projektami budowlanymi.

Kurs stacjonarny lub kurs online z planowania inwestycji w SAMAX to szansa na zdobycie praktycznej wiedzy, pozwalającej na profesjonalne opracowywanie Programów Inwestycji i szacowanie kosztów inwestycji budowlanych. Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych kursów:Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

Jak opracować program inwestycji
wróć strzałka do góry