Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (C-KOB - wersja cyfrowa) szkolenie

O SZKOLENIUSzkolenie realizowane jest w formie online.                 Wybierz termin i Zapisz się


 

Od 01.01.2023r. obowiązują NOWE przepisy dot. prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego

C-KOB

 

Właścicielu, Zarządco – PAMIĘTAJ bo Ty za to odpowiadasz!

Zbliża się termin obowiązkowego założenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego C-KOB

 

Z naszą pomocą przejdą Państwo profesjonalne szkolenie KOB z obsługi Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego – rządowej aplikacji, na której umieszcza się istotne informacje i dokumenty obiektu budowlanego, wymagane protokoły kontroli stanu technicznego oraz kontroli okresowej badań i ekspertyz a także inne informacje i dokumenty dotyczące obiektu budowlanego.

Na szkoleniu omawiane są bieżące nowości dot. prowadzenia Książki.

 

Ostatnią nowością jest uruchomienie od 18 września 2023r. funkcji dostępu do e-usługi zlecania usług kominiarskich oraz pobierania wersji elektronicznej protokołów z przeglądów przewodów kominowych.

 

Szkoleniem powinny zainteresować się właściciele lub zarządcy oraz osoby przez nich upoważnione do prowadzenia książki obiektu budowlanego KOB lub c-KOB a także osoby kontrolujące obiekty budowlane. Wsparcie i pomoc przez fachowców podczas szkolenia ułatwi zainteresowanym wdrożenie nowych przepisów oraz prowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego C-KOB. Zachęcamy Państwa do zapisów, gdyż od 1 stycznia 2027 roku prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego w formie elektronicznej będzie obowiązkowe. Zapoznając się wcześniej z tą aplikacją, można uniknąć niepotrzebnego stresu oraz nerwowych sytuacji. 

 

 

Książka Obiektu Budowlanego – czym jest?

 

Zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego, każdy właściciel lub zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek prowadzić książkę obiektu budowlanego w postaci papierowej lub elektronicznej, w której dokumentuje wszystkie kontrole, przeglądy i roboty budowlane zgodnie ze specyfiką obiektu.

Niewypełnienie tego obowiązku jest złamaniem prawa budowlanego i podlega karze grzywny, zgodnie z zapisami art. 93 ust. 9 ustawy Prawo budowlane. Kara ta jest nadawana w formie mandatu przez pracowników organów nadzoru budowlanego.

W niektórych przypadkach niewypełnienie obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego może skutkować także utratą licencji lub uprawnień budowlanych.

 

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego zawiera informacje o obiekcie budowlanym, jego właścicielu lub zarządcy, przeprowadzonych kontrolach, ekspertyzach, przeglącach, robotach budowlanych i katastrofach budowlanych. Książkę obiektu budowlanego należy założyć i prowadzić w sposób usystematyzowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego. W systemie c-KOB można prowadzić książkę w postaci elektronicznej, za pomocą komputera lub smartfona. Aby korzystać z aplikacji c-KOB, trzeba posiadać jedną z usług zaufania, takich jak Profil Zaufany, e-dowód lub konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania.

 

Od początku 2027 roku każdy właściciel i zarządca obiektu budowlanego powinien zacząć regularnie korzystać z aplikacji do prowadzenia cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego. W SAMAX nauczymy Państwa jak ją założyć, jak się po niej poruszać, uzupełniać, a także na co zwrócić uwagę. Aby odbyć szkolenie KOB nie trzeba posiadać specjalnego sprzętu – wystarczy dostęp do internetu. 

 

Książka Obiektu Budowlanego powinna być uzupełniana między innymi o:

 • podstawowe informacje o obiekcie budowlanym. Pod tym określeniem kryją się budynki i budowle, dla których powinniśmy prowadzić c-KOB,
 • informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektu,
 • adnotacje na temat wykonanych przeglądów,
 • dane o wszelkiego rodzaju robotach budowlanych, przebudowach, remontach i rozbudowach,
 • zapisy dotyczące ewentualnych zmian sposobu użytkowania,
 • i inne ważne informacje.

 

Podczas prowadzonych przez nas szkoleń KOB dowiedzą się także Państwo, jak dodawać załączniki potwierdzające zapisane działania.

 

Szczegóły dotyczące KOB znajdą Państwo w przepisach Prawa Budowlanego, a dokładniej w Rozdziale 5 d ustawy Prawo Budowlane – Książka obiektu budowlanego i nowego rozporządzenia w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego z dnia 27 grudnia 2022 r Poz. 2778.

 

Kiedy należy prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?

 

Podczas szkolenia KOB nabędą Państwo wiele praktycznych umiejętności. Książka Obiektu Budowlanego powinna zostać założona i prowadzona przez w momencie, kiedy obiekt budowlany spełnia określone kryteria i musi przechodzić obowiązkowe, systematyczne kontrole stanu technicznego. KOB w wersji papierowej może być prowadzona do 2027 roku, po tym czasie trzeba przejść na wersję cyfrową. 

 

KOB – do czego się przydaje?

 

Szkolenie KOB cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wielu klientów SAMAX. Przeprowadzimy Państwa przez cały proces zakładania, uzupełniania i zamykania Książki Obiektu Budowlanego. Prowadzenie dokumentacji jest istotne z punktu prawnego. Pomaga zadbać o bezpieczeństwo obiektu, a tym samym osób, zwierząt i mienia. W przypadku jakichkolwiek katastrof czy też wypadków związanych ze złym stanem technicznym budynku – pierwszym dokumentem, który jest weryfikowany, jest właśnie Książka Obiektu Budowlanego. 

 

C-KOB jest obowiązkowym dokumentem, w którym można znaleźć wszystko na temat użytkowania, robót budowlanych, kontroli i przeglądu wszystkich składowych budynku (w tym elementów konstrukcyjnych budynku, instalacji wodnych, p.poż, gazowych, elektrycznych oraz kontroli systemów ogrzewania, chłodzenia i inne). Przedstawimy także Państwu kary, które mogą zostać nałożone na osoby, które nie wypełniają prawnych obowiązków. 

 

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I  części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z  obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz prawidłowym użytkowaniem obiektu budowlanego, kontrolami przeprowadzanymi przez odpowiednie osoby, terminami i zakresem kontroli, a także karami ciążącymi za nieodpowiednie prowadzenie książki obiektu budowlanego. Nowościami w zakresie prowadzenia książki papierowej i elektronicznej, terminami oraz zapoznanie z  elektronicznym systemem.  

 

II część szkolenia to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie odbywa się w godzinach od 8:30 do 15:30

 

Podczas szkolenia odpowiemy na wiele pytań, które często nurtują uczestników i na które oczekujecie odpowiedzi, m.in.:

 • kto jest zobowiązany założyć nową KOB w wersji papierowej lub C-KOB
 • co to jest system C-KOB i czemu służy
 • jakie dokument należy przygotować przed wdrożeniem aplikacji C-KOB
 • obowiązkowe terminy dla założenia C-KOB
 • co to jest tytuł prawny, gdzie i dla kogo jest wymagany
 • za co odpowiadają właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego
 • kto jest uprawniony do dokonania wpisu w KOB i C-KOBkto odpowiada za prowadzenie KOB i C-KOB
 • kto jest uprawniony do dokonania kontroli obiektu budowlanego
 • do czego zobowiązana jest osoba przeprowadzająca kontrolę
 • jak przekazywać organom dokumenty obiektu budowlanego
 • co to jest status otwarty lub zamknięty C-KOB
 • kiedy niezbędnie obowiązuje założenie C-KOB
 • zakres obowiązkowych kontroli wynikających z Prawa Budowlanego
 • kontrole systemu ogrzewania i chłodzenia oraz kto je może przeprowadzać
 • kiedy należy opracować świadectwa charakterystyki energetycznej
 • kary za niedopełnienie obowiązków względem KOB lub C-KOB i obowiązujących przepisów
 • oraz wiele innych WAŻNYCH informacji

 

Warsztaty kierowane są do:

 • osób zainteresowanych prowadzeniem książki obiektu budowlanego,
 • właścicieli i zarządców budynków: mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, szkół, szpitali, muzeów, hal przemysłowych, produkcyjnych i magazynowych,
 • właścicieli i zarządców budynków i budowli: wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych,
 • zarządców nieruchomości,
 • osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli,
 • osób odpowiedzialnych za opracowanie planów remontów,
 • innych osób zainteresowanych tematem.

Szkolenie może być realizowane również w formie zamkniętej online lub w siedzibie firmy.

Zapytaj o ofertę na szkolenie zamknięte.

 

Korzyści jakie wynikają ze szkolenia zamkniętego to przede wszystkim skupienie uwagi wyłącznie na problemach wynikających z prowadzenia KOB dla obiektów zlecającego szkolenie, indywidualne konsultacje i rozwiązywanie istniejących problemów nie tylko w zakresie dokonywanych wpisów. Stwarza możliwość zweryfikowania dotychczas prowadzonych książek i dokonania ewentualnych popraw.

Prowadzimy również Audyty KOB - pomagamy naprawić błędy lub uzupełnić braki, podpowiadamy rozwiązania naprawcze, zgodne są z przepisami prawa.

 

Zapytaj o audyt Książki Obiektu Budowlanego dla Twojego obiekt.

 

Zachęcamy Państwa do sprawdzenia naszej oferty. Poza szkoleniem KOB prowadzimy również:

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


 

 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie prowadzenia KOB
  1. E-usługi wsparciem dla właścicieli lub zarządców – 31.08.2023 r.
  2. Przepisy dot. prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego
   • Ustawa Prawo budowlane – Książka Obiektu Budowlanego
   • Rozporządzenie w sprawie KOB oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego
   • Terminy związane z prowadzeniem KOB – wersja papierowa i cyfrowa
   • System - regulujący procedurę certyfikacji KOB
   • Zamykanie dotychczas prowadzonych książek KOB
  3. Wpisy w książce obiektu budowlanego
   • Książka KOB w wersji papierowej – wymagania
   • Kto może dokonywać wpisu w tablicach?
   • Czy po kontroli kominiarskiej dokonujemy wpisu do KOB?
   • Dołączanie dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej
   • Status książki a możliwość dokonywania wpisów
   • Aktualizacja wpisów
  4. Uwierzytelnienie i autoryzacja w systemie C-KOB
  5. Omówienie w szczegółowy sposób poszczególnych tablic książki obiektu budowlanego wersji papierowej KOB i wersji cyfrowej C-KOB:
   • Informacje o obiekcie budowlanym
   • Dane właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
   • Wpisy z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane
   • Ekspertyzy i opinie techniczne
   • Przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych
   • Roboty budowlane związane z obiektem budowlanym wykonywane po oddaniu do użytkowania
   • Decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego

Ćwiczenia i dyskusja na temat dokonywania wpisów

 1. Kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wynikające z Art. 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane
  • Wymagania podstawowe w zakresie utrzymywanie obiektu w należytym stanie techn.
  • Terminy kontroli obiektów budowlanych
  • Zakres kontroli
 1. Uprawnienia i kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę
 1. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB
  • Elementy i treść protokołu
  • Obowiązkowe zapisy w protokołu
  • Błędy, braki w protokołach kontroli
 1. Przeglądy techniczne, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych
 1. Zakres kontroli wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
  • Kontrole systemu grzewczego i systemu chłodzenia
  • Kontrole systemu połączonego systemu ogrzewania i wentylacji
  • Ocena efektywności energetycznej
  • Zasady sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej – zmiany przepisów
  • Protokoły kontroli - osoby przeprowadzające kontrolę systemu – wymagania i miejsce wpisu w tablicach KOB
 1. Świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Kto może opracowywać świadectwo
  • Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Gdzie wpisywać do KOB?
 1. Kontrola organów zewnętrznych i kary
  • Uprawnienia organu nadzoru budowlanego
  • Kary za nieprawidłowe prowadzenie  KOB i C-KOB
  • Kary za niedopełnianie przepisów ustawy Prawo budowlane
  • Kary za niespełnienie obowiązków prawnych wynikających z ustawy o charakterystyce energetycznej

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
17.09 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax online 7 h 528,46 zł 650 zł Zapisz się
26-27.09 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax Warszawa 14 h 1 016,26 zł 1250 zł Zapisz się
14.10 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax online 7 h 528,46 zł 650 zł Zapisz się
15.11 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax online 7 h 528,46 zł 650 zł Zapisz się
02.12 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax online 7 h 528,46 zł 650 zł Zapisz się

Cena


Cena szkolenia:  650 zł/os brutto (528,46 zł/os netto)

 

Cena obejmuje:

 • wykłady,  odpowiedzi na pytania i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu zgodnie z wzorcem MEN.


Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024


Pytania i odpowiedzi


CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI


Książka Obiektu Budowlanego - Prowadzenie | Szkolenie, Kurs | Samax
wróć strzałka do góry