Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

BIMestiMate szkolenie – kosztorysowanie tradycyjne i moduł BIM

O SZKOLENIU


Firma SAMAX zaprasza na kurs kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate – programu dedykowanego dla zamawiających publicznych, inwestorów komercyjnych oraz wykonawców. Dzięki szkoleniu zobaczycie jak proste i intuicyjne jest kosztorysowanie z wykorzystaniem programu BIMestiMate oraz tworzenie wydruków dla zamawiających zgonie z obowiązującymi przepisami, a dla wykonawców według ich potrzeb.

 

BIM_KK

 

 

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego dydaktyka, rzeczoznawcę kosztorysowego z doświadczeniem kontraktowym.

 

Kurs kosztorysowania online obejmuje i wprowadza w prawne oraz teoretyczne zagadnienia w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania BIMestiMate (dawniej Zuzia) poprzez wykonywanie przykładowych przedmiarów i kosztorysów. Dzięki tej formie zajęć uczestnicy mają szansę samodzielnie wykonywać kosztorysy, podnieść swoje kwalifikacje oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.

 

Ćwiczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby po jego ukończeniu byli w stanie samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy oraz nabyli umiejętność korzystania z narzędzia jakim jest program do kosztorysowania BIMestiMate (Zuzia) – popularny program do kosztorysowania.

 

Firma SAMAX prowadzi kursy kosztorysowania dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, drogowej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Korzyści dla uczestnika kursu:

 • Zdobycie lub/i podniesienie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania
 • Poznanie nowych przepisów dotyczących sporządzania przedmiaru i kosztorysów
 • Efektywne wykorzystanie oprogramowania BIMestMate do kosztorysowania i opracowania harmonogramu
 • Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania
 • Zdobywanie wiedzy od praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach
 • Nauka kosztorysowania i przedmiarowania na branżowej dokumentacji projektowej
 • Zapoznanie uczestnika z warsztatem kosztorysanta
 • Przygotowanie do pracy kosztorysowej dla zamawiającego publicznego oraz dla wykonawców i inwestorów komercyjnych
 • Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie ze wzorcem MEN

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkolenia (17 pytań – wielokrotnego wyboru). Kursant po skończonym szkoleniu otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin), w godz. 8:30-16:00.  Szkolenie realizowane jest w formie online.

 

⇒  Wybierz termin i Zapisz się  

 

Zapytaj o wakacyjne indywidualne szkolenie online - 736 255 352

 

 

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu BIMestiMate. W razie jego braku udzielimy wsparcia technicznego z dostępem online do programu na czas szkolenia. Zapewniamy również możliwość zakupu, aktualizacji lub instalacji programu.

 

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania BIMestiMate. Nie ma podziału na 2 dni z teorii i 2 dni ćwiczeń - zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia wzajemnie się przenikają.

 

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne, do tego dydaktyka. Dzięki temu trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów popartych ćwiczeniami na BIMestiMate (Zuzia) – popularnym programie do kosztorysowania, stają się zrozumiałe, łatwe i przystępne.

Dla wykładowcy najważniejsze jest, aby uczestnicy szkolenia z obsługi BIMestiMate zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania: terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące nowe przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania, zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, ceny jednostkowej robót, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania BIMestiMate (Zuzia): uczestnicy zapoznają się z bazą katalogową, tworzą własną bazę katalogową, poznają funkcje programu ułatwiające wyszukanie robót i nakładów rzeczowych i opracowanie robót podstawowych. Uczą się opracowywać własne kalkulacje cenowe dla robót budowlanych, analizować i ustalać formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowania ceny jednostkowe, wykorzystywania scalania pozycji, poznają funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się też prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate kierujemy do:

 • osób zainteresowanych zawodem kosztorysanta,
 • osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających znaleźć zatrudnienie jako kosztorysant w urzędach i jednostkach budżetowych u tzw. zamawiających publicznych
 • inspektorów nadzoru, projektantów,
 • managerów kosztów,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu kosztorysowania.


Program szkolenia


Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu BIMestiMate.

 

 I.    PRZEDMIAROWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – teoria i ćwiczenia na programie

 1. Obowiązujące przepisy od 01.01.2022r. dotyczące przedmiarowania i kosztorysowania.
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia:
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na etapie projektowania, opracowania przedmiaru robót  i odbioru i rozliczania robót budowlanych
 • Kody CPV – informacja o przetargach
 1. Narzędzia pomocne w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu - Katalogi Nakładów Rzeczowych – KNR
 • podstawa opracowania pierwszych katalogów
 • rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR i inne
 • budowa katalogu, zasady korzystania i ich opracowania
 • co oznacza przyjęcie podstawy nakładów  
 • czynników produkcji R,M,S  
 • norma i zasada ustalania  

ĆWICZENIE - Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót.

 1. Podstawowe zasady sporządzania przedmiaru robót  
 2. Kiedy przedmiar robót, a kiedy obmiar robót
 3. Podstawa opracowania przedmiaru robót, układ i zawartość przedmiaru robót
 4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy. Gdzie ujmować:
  • robotę tymczasową
  • pracę towarzyszącą
 5. Agregacja roboty podstawowej
 6. Odniesienia roboty podstawowej do STWIORB
 7. Elementy składowe przedmiaru robót  - wg. rozporządzenia wykonawczego dotyczącego opracowania przedmiaru robót
  • Strona tytułowa przedmiaru robót
  • Spis działów przedmiatru robót
  • Tabela przedmiaru robót

ĆWICZENIE - Opracowanie przedmiaru robót dla przykładowych robót z wykorzystaniem programu BIMestMate.

 

II.      KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

 1. Kosztorysowanie w zamówieniach publicznych
 • Zamawiający publiczny a inwestor komercyjny
 • Rodzaje kosztorysów
 1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych zasady opracowania
 2. Metoda opracowania kosztorysu inwestorskiego
  • Kalkulacja ceny jednostkowej
  • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
 3. Normy jednostkowe nakładów rzeczowych
  • Analiza indywidualna
  • Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych
  • Interpolacja i ekstrapolacja

ĆWICZENIE – Opracowanie norm czasu pracy dla  przykładowych robót.

 1. Podstawy opracowania kosztorysu inwestorskiego
 2. Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Zysk
  • Formułą kosztów bezpośrednich
  • Formułą ceny jednostkowej

ĆWICZENIE – Wyliczenie wartości robót

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Program BIMestMate jest oprogramowanie zgodnym do sporządzania przedmiarów i kosztorysów wg zamówień publicznych.

 

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych przedmiarów i kosztorysów branżowych:

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu BIMestiMate
 • Omówienie głównego paska narzędziowego, zakładek i menagera programów programu
 • Wybór i ustalanie kolumn  
 • Budowa i zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Robota przyjęta z katalogów, tworzenie własnych nakładów rzeczowych
 • Pozycje przedmiaru robót – dodawanie, usuwanie, blokowanie
 • Poziomy agregacji robót – działy , elementy, grupy, pozycje
 • Wyliczenia ilości robót, przywołanie wyliczeń z innej pozycji, notatki
 • Blokowanie pozycji, wariantowanie, sprawdzanie sortowanie
 1. Nakłady R,M,S oraz opracowanie kalkulacji własnej roboty – nakłady własne R,M,S
 2. Praca na bazie cenowej, podstawy cenowe, wgrywanie cenników z CD
 • Ustalanie stawki r-g
 • Koszty zakupu w cenie materiału, narzut lub indywidualne
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Narzuty poziom liczenia kosztorys, dział, pozycja
 1. Pozycje uproszczone, scalone i złożone
 • Cena jednostkowa roboty z publikacji cenowych i własne
 • Kalkulacja szczegołowa ceny jednostkowej
 1. Wyliczanie rusztowania
 2. Wykonanie harmonogramu dla przykładowych robót
 • Harmonogram – planowanie wykonania robót
 • Harmonogram rzeczowo - finansowy
 1. WYDRUKI
  • Zgodny z rozporządzeniem MRIT Poz. 2458 i Poz. 2454
  • Możliwość ustawienia dowolnej konfiguracji wydruku
  • Wydruk strony tytułowej opracowanej wg. szablonu z możliwością edycji w WORDZIE
  • Ustalanie nagłówka, stopki, numeracji, czcionki
  • Drukowanie logo, w innej kolejności i inne
 2. Dodatkowe funkcje programu
  • Weryfikacja kosztorysów
  • Zmiana pozycji szczegółowej na uproszczoną i odwrotnie
  • Ustawianie ceny kosztorysu
  • Wpisanie do bazy katalogowej kosztorysu

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
19-24.09 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się
17-22.10 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się
04-09.12 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się

Cena


Cena:      1 650,41 zł netto / 2 030,00 zł brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji ustalana będzie indywidualnie.

 

Cena kursu kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate zawiera:

 • wykłady,
 • prezentację multimedialną,
 • zajęcia dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania BIMestiMate,
 • materiały szkoleniowe, takie jak prezentacja w pdf, tabele, teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne oraz rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o udziale w kursie,
 • możliwość zakupu oprogramowania w promocyjnej cenie.

 

Informacja dla osób, które są zarejestrowane w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia z obsługi BIMestiMate.

 


Oferujemy również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.

 

 Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate
wróć strzałka do góry