Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

BIMestiMate – kosztorysowanie tradycyjne i moduł BIM

O SZKOLENIU


Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w prawne oraz teoretyczne zagadnienia w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania BIMestiMate (dawniej Zuzia) poprzez wykonywanie przykładowych przedmiarów i kosztorysów. Dzięki tej formie zajęć uczestnicy mają szansę samodzielnie wykonywać kosztorysy, podnieść swoje kwalifikacje oraz zwiększyć atrakcyjność na rynku pracy.

 

Ćwiczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby po jego skończeniu byli w stanie samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy oraz korzystać z narzędzia BIMestiMate (Zuzia) – popularnego programu do kosztorysowania.

 

Firma SAMAX prowadzi kursy kosztorysowania dla branży budowlanej, elektrycznej, instalacyjnej, drogowej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

 

Korzyści dla uczestnika kursu:

 • Zdobycie lub/i podniesienie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.
 • Efektywne wykorzystanie oprogramowania do kosztorysowania i harmonogramowania BIMestiMate
 • Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania
 • Zdobywanie wiedzy od praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach.
 • Nauka kosztorysowania i przedmiarowania na branżowej dokumentacji projektowej.
 • Zapoznanie uczestnika z warsztatem kosztorysanta.

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym umiejętności korzystania z programu BIMestiMate. Kursant po skończonym szkoleniu otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin), w godz. 8:30-16:00.  Szkolenie realizowane jest w formie online.

 

⇒  Wybierz termin i Zapisz się  

 

Zapytaj o wakacyjne indywidualne szkolenie online - 736 255 352

 

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu BIMestiMate. W razie jego braku udzielimy wsparcia technicznego z dostępem online do programu na czas szkolenia. Zapewniamy również możliwość zakupu, aktualizacji lub instalacji programu.

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania BIMestiMate. Nie ma podziału na 2 dni z teorii i 2 dni ćwiczeń - zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia wzajemnie się przenikają.

 

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne, do tego dydaktyka. Dzięki temu trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów popartych ćwiczeniami na BIMestiMate (Zuzia) – popularnym programie do kosztorysowania, stają się zrozumiałe, łatwe i przystępne.

Dla wykładowcy najważniejsze jest, aby uczestnicy szkolenia z obsługi BIMestiMate zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania: terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące nowe przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania, zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, ceny jednostkowej robót, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania BIMestiMate (Zuzia): uczestnicy zapoznają się z bazą katalogową, tworzą własną bazę katalogową, poznają funkcje programu ułatwiające wyszukanie robót i nakładów rzeczowych i opracowanie robót podstawowych. Uczą się opracowywać własne kalkulacje cenowe dla robót budowlanych, analizować i ustalać formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowania ceny jednostkowe, wykorzystywania scalania pozycji, poznają funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się też prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate kierujemy do:

 • osób zainteresowanych zawodem kosztorysanta,
 • osób, które chcą podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających znaleźć zatrudnienie jako kosztorysant w urzędach i jednostkach budżetowych,
 • inspektorów nadzoru, projektantów,
 • managerów kosztów,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu kosztorysowania.


Program szkolenia


Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu BIMestiMate.

 

I.    KOSZTORYS W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 1. Obowiązujące przepisy od 01.01.2022r. regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na etapie projektowania, opracowania przedmiaru robót  i odbioru i rozliczania robót budowlanych
 • Kody CPV – informacja o przetargach
 1. Kosztorysowanie – regulacje prawne
 • Zamawiający publiczny a Zamawiający komercyjny
 • Rodzaje kosztorysów
 • Metoda opracowania kosztorysu – wizualizacja
 1. Katalogi Nakładów Rzeczowych – KNR
 • podstawa opracowania pierwszych katalogów
 • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
 • budowa katalogu i zasady korzystania
 • podstawa nakładów – co oznaczają nakłady czynników produkcji R,M,S  

 

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót

 

II.    PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU ROBÓT  

 1. Kiedy przedmiar robót, a kiedy obmiar robót
 2. Podstawa opracowania przedmiaru robót, układ i zawartość przedmiaru robót
 3. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy. Gdzie ujmować:
 • Robotę tymczasową
 • Pracę towarzyszącą
 • Systematyka robót i scalanie robót
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych

 

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót z wykorzystaniem programu BIMestMate

 

III.      NORMY W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ

 1. Normy ilościowe – normy nakładów
 2. Normy nakładów w procesie budowlanym
  • Normy czasu pracy (ludzi i maszyn)
  • Normy wydajności (ludzi i maszyn)
  • Normy zużycia materiału
 3. Normowanie czasu pracy – opracowanie normy czasu pracy – nakładów jednostkowych 

 

ĆWICZENIE – Opracowanie norm czasu pracy dla  przykładowych robót

 

IV.      ZASADY I METODY OPRACOWANIA KOSZTORYSU  

 1. Podstawy opracowania kosztorysu – techniczna, rzeczowa i cenowa
 2. Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Zysk
 3. Wyliczenie wartości robót
  • Formułą kosztów bezpośrednich
  • Formułą ceny jednostkowej

 

ĆWICZENIE – Wyliczenie wartości robót: formułą kosztów bezpośrednich i formułą ceny jednostkowej

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów branżowych:

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu BIMestiMate
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 1. Przedmiar robót
 • Robota przyjęta z KNR-u
 • Pozycje przedmiaru robót – dodawanie, usuwanie, blokowanie
 • Poziomy scalania robót – działy , elementy
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji
 1. Kosztorys Inwestorski
 • Nakłady R,M,S oraz opracowanie kalkulacji własnej roboty – nakłady własne R,M,S
 • Praca na bazie cenowej, podstawy cenowe
 • Ustalanie wskaźnika kosztów zakupu
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Ustalanie stawki r-g, ceny jednostkowej materiału, ceny jednostkowej sprzętu
 • Cena jednostkowa roboty
 1. Przygotowanie do wydruku
 2. Kosztorys ofertowy, weryfikacja kosztorysów
 3. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF
 4. Prezentacja przedmiaru w BIM

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena:      1 400,00 zł netto / 1 722,00 zł brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji ustalana będzie indywidualnie.

 

Cena kursu kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate zawiera:

 • wykłady,
 • prezentację multimedialną,
 • zajęcia dotyczące zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania BIMestiMate,
 • materiały szkoleniowe, takie jak prezentacja w pdf, tabele, teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne oraz rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o udziale w kursie,
 • możliwość zakupu oprogramowania w promocyjnej cenie.

 

Informacja dla osób, które są zarejestrowane w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia z obsługi BIMestiMate.

 


Oferujemy również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.

 

 

Zobacz także:

 

 Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z programami BIMestiMate i Norma oraz inne kursy w swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate
wróć strzałka do góry