Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate

O SZKOLENIU


Autorskie szkolenie firmy  SAMAX  


Szkolenie realizowane w formie online w promocyjnej cenie.

 

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu BIMetiMate. W razie jego braku udzielimy wsparcia technicznego z dostępem online do programu na czas szkolenia.
Zapewniamy również pomoc w zakupie, aktualizacji lub instalacji programu.

 

Pytaj o indywidualne szkolenie online - 736 255 352

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania BIMestiMate. 

Kursy kosztorysowania prowadzone są  dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej oraz mechanicznej.

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin).

 

Kurs z kosztorysowania online obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania BIMestiMate. Nie ma podziału 2 dni z teorii i 2 dni ćwiczeń. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia wzajemnie się przenikają.

 

Biorąc pod uwagę, że szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne, do tego dydaktyka – trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów popartych ćwiczeniami na programie do kosztorysowania stają się zrozumiałe, łatwe  i przystępne.

Dla wykładowcy najważniejsze jest aby uczestnicy szkolenia zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania:  terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania,   zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według  metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania:  uczestnicy poznają budowę katalogów, rodzaje katalogów, branżowe katalogi, wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowę ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty,  funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy.

Uczą się prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Ćwiczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby uczestnicy naszego szkolenia, po jego skończeniu mogli samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy.

 

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • inspektorów nadzoru,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych  w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach  i jednostkach budżetowych,
 • menagerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

 

Korzyści dla uczestnika kursu:

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania BIMestiMate,
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach,
 • nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta.

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.Program szkolenia


Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

 

I.    KOSZTORYS W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na etapie projektowania, opracowania przedmiaru robót  i odbioru robót
 • Kody CPV – informacja o przetargach
 1. Kosztorysowanie – regulacje prawne
 • Zamawiający publiczny a Zamawiający komercyjny
 • Rodzaje kosztorysów
 • Metoda opracowania kosztorysu – wizualizacja
 1. Katalogi Nakładów Rzeczowych – KNR
  • podstawa opracowania pierwszych katalogów
  • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
  • budowa katalogu i zasady korzystania
  • podstawa nakładów – co oznacza, nakłady czynników produkcji R,M,S  

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót

 

II.    PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU ROBÓT  

 1. Kiedy przedmiar robót a kiedy obmiar robót
 2. Podstawa opracowania przedmiaru robót, układ i zawartość przedmiaru robót
 3. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy
 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i scalanie robót
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót

 

III.      NORMY W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ

 1. Normy ilościowe – normy nakładów
 2. Normy nakładów w procesie budowlanym
  • Normy czasu pracy (ludzi i maszyn)
  • Normy wydajności (ludzi i maszyn)
  • Normy zużycia materiału
 3. Normowanie czasu pracy – opracowanie normy czasu pracy – nakładów jednostkowych 

ĆWICZENIE – Opracowanie norm czasu pracy dla  przykładowych robót

 

IV.      ZASADY I METODY OPRACOWANIA KOSZTORYSU  

 1. Podstawy opracowania kosztorysu – techniczna, rzeczowa i cenowa
 2. Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Zysk
 3. Wyliczenie wartości robót
  • Formułą kosztów bezpośrednich
  • Formułą ceny jednostkowej

ĆWICZENIE – Wyliczenie wartości robót: formułą kosztów bezpośrednich i formułą ceny jednostkowej

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów branżowych:

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu BIMestiMate
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 1. Przedmiar robót
 • Poziomy scalania robót – działy , elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej roboty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji
 1. Kosztorys Inwestorski
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty
 1. Kalkulacja własna
 2. Edycja nakładów RMS
 3. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY
13-16.12 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1599 zł Zapisz się
08-11.02 2022 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate online 30 h 1722 zł Zapisz się

Cena


Cena:  1 300 zł/os netto (1 599 zł/os brutto) - online

cena promocyjna do 31.12.2021r.

 

od 01.01.2022r. - cena 1 400,00 zł netto / 1 722,00 zł brutto

 

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania BIMestiMate na indywidualnym stanowisku pracy
 • materiały szkoleniowe - prezentacja, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
 • lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu - dot. szkoleń stacjonarnych
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • możliwość zakupu oprogramowania po promocyjnej cenie
   

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP:
Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 
Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych firmach szkoleniowych w kraju.

Szkolenia prowadziła m.in. pracowników ZUS, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach, Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i wielu innych.

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu BIMestiMate
wróć strzałka do góry