Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Norma Expert Szkolenie

O SZKOLENIU


Firma SAMAX zaprasza wszystkich zainteresowanych na kurs kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert. Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego dydaktyka i obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i ćwiczenia praktyczne. Poniżej znajdą Państwo dokładny program oraz wszystkie szczegóły dotyczące kursu.

 


Norma Expert_program

 

 

Norma Expert to szkolenie realizowane obecnie w formie online.

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przedmiarowania i kosztorysowania:

 

Ustawodawca oczekuje, że dokumenty: Przedmiar Robót i Kosztorys Inwestorski, będą przygotowane przez zamawiających/kosztorysantów rzetelnie i zgodnie z nowymi, obowiązującymi od 01.01.2022r., przepisami prawa.

 

Wszystkie zmiany w przepisach są omawiane na szkoleniach Kurs kosztorysowania z obslugą programu Norma Expert - zapraszamy.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Skorzystaj też z indywidualnego szkolenia / konsultacji online - zapytaj  736 255 352

 


Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania Norma Expert. Szkolenie jest prowadzone dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin), w tym:

 • Pierwsze 2 dni szkolenia – to przede wszystkim teoria kosztorysowania: zapoznanie uczestników z terminami ekonomicznymi, technologią dla przykładowych robót, obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi proces kosztorysowania, poznanie budowy katalogów i wykonywanie ćwiczeń na katalogach KNR, opracowanie własnych nakładów i kalkulacji oraz analiza cen składników cenotwórczych, sporządzanie kalkulacji cen rynkowych dla robót oraz sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów ofertowych, a także opracowanie kosztorysów szczegółowych i uproszczonych. Ćwiczenia wykonywane są z trenerem z wykorzystaniem programu Norma Expert, umożliwiając pierwszy kontakt z programem do kosztorysowania podczas szkolenia.

 

 • Kolejne 2 dni szkolenia – to nauka obsługi programu do kosztorysowania Norma Expert. Podczas części praktycznej uczestnicy poznają funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze samodzielne kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy. Uczą się, jak prawidłowo sporządzać kosztorysy i maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Ćwiczenia każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb kursantów. Dzięki temu uczestnicy kursu kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert po skończonym szkoleniu mogą samodzielnie wykonywać kosztorysy.

 

Dla kogo jest przeznaczony kurs?

 

Norma Expert to szkolenie przeznaczone dla:

 • inspektorów nadzoru,
 • osób, które zamierzają podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w firmach budowlanych, wykonawczych
 • osób planujących rozpocząć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach oraz jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.

 

Jakie korzyści daje uczestnictwo w kursie?

 

Kurs kosztorysowania budowlanego z obsługą programu Norma Expert to szkolenie, które umożliwia:

 • nabycie lub/i podniesienie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • poznanie nowych przepisów dotyczących zasad sporządzania przedmiaru robót i kosztorysów,
 • nabycie praktycznych umiejętności obsługi oprogramowania, które przydają się w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów oraz ich analiz,
 • wzrost umiejętności związanych z korzystaniem z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Expert,
 • szkolenie pod okiem doświadczonego praktyka,
 • naukę przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentację możliwości podjęcia pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentację ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta,
 • zdobycie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu kosztorysowania zgodnie ze wzorem MEN.

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkolenia (17 pytań – wielokrotnego wyboru). Kursant po skończonym szkoleniu otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 

Kurs trwa 4 dni, 30 godz. zegarowych i odbywa się w godzinach 8:30-16:00.

 

Głównym celem 4-dniowego kursu jest nauka sporządzania przedmiarów robót i zasad opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych przy efektywnym wykorzystaniu programu do kosztorysowania Norma Expert. Założeniem programowym szkolenia jest zapoznanie uczestników z warsztatem kosztorysanta i umożliwienie zdobycia wiedzy oraz umiejętności pozwalających na zatrudnienie w intratnym na rynku pracy zawodzie kosztorysanta.

 

ZAPRASZAMYProgram szkolenia


Nauka obsługi programu do kosztorysowania Norma Expert odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych. Taka forma zajęć pozwala na szybkie przyswojenie nowej wiedzy, umiejętności kosztorysowania oraz utrwalenie poznanych funkcji programu.

 

I.   PRZEDMIAR ROBÓT – zasady i podstawy opracowania

 1. Omówienie przepisów prawnych stanowiących podstawę opracowania przedmiaru robót
 2. Zamawiający publiczy i inwestor komercyjny - kosztorysowanie
 3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV – gdzie zgodnie z przepisami stosować kody CPV,
 1. Kiedy przedmiar robót a kiedy obmiar robót opracowujemy
 2. Obliczenia ilości robót w pozycji lub załącznik
 3. Robota podstawowa ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – systematyka i agregazja
 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów oraz analizy, kalkulacji indywidualnej,
 2. Omówienie elementów składowych przedmiaru robót
  • Strona tytułowa przedmiaru robót
  • Spis działów przedmiatru robót
  • Tabela przedmiaru robót

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót na programie do kosztorysowania

 

II.   KOSZTORYS INWESTORSKI, OFERTOWY, inne – zasady i podstawy opracowania

 1. Omówienie przepisów prawnych stanowiących podstawę opracowania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
 2. Metody opracowania kosztorysu
  • Kalkulacja szczegółowa
  • Kalkulacja uproszczona ceny jednostkowej
 3. Katalogi Nakładów Rzeczowych – od KNR do kalkulacji ceny jednostkowej
 • podstawa opracowania pierwszych katalogów
 • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
 • budowa katalogu i zasady korzystania podczas kalkulacji robót
 • podstawa nakładów – co oznacza, nakłady czynników produkcji R,M,S
 • analiza i kalkulacje własne 
 1. Zasada ustalania ceny jednostkowej
 2. Zasady ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych
 3. Zasady ustalania cen czynników produkcji, publikacje cenowe
 4. Omówienie elementów składowych kosztorysu inwestorskiego

ĆWICZENIE -  Kalkulacja ceny w formule kosztów bezpośrednich oraz dla formuły ceny jednostkowej

 

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót na programie do kosztorysowania

 

ĆWICZENIE – Opracowanie kosztorysu dla wcześniej opracowanego przedmiaru robót na programie do kosztorysowania

 

III.    CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych: przedmiarów i kosztorysów na programie

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu do kosztorysowania
 • Zakładanie przedmiaru, kosztorysu

       2. Przedmiar robót – jak opracować na programie

 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, kart widoku
 • Ustawienie opcji programu i kosztorysu
 • Poznawanie bazy katalogów nakładów czynników produkcji, opisy katalogów, nakłady i normy w tablicach,
 • Zastosowanie funkcji ułatwiających pracę  na bazie katalogowej
 • Wprowadzanie działu,
 • Wprowadzanie pozycji przedmiarowych, przestawianie między pozycjami, działami, kopiowanie
 • Komentarze i obliczenia ilości, odwołania do ilości z innych pozycji
 • Łączenie pozycji – robót
 • Poziomy agregacji robót
 • Obliczanie ilości robót, obliczanie częściowe, przywołanie obliczenia z innej pozycji
 • Opracowanie pozycji niekatalogowej - kalkulacji własnej roboty
 • Przenoszenie pozycji
 1. Opracowanie kosztorysu – pozycje, normy, narzuty, cenniki, edycje i modyfikacje
 • Normy czasu pracy, materiału i sprzętu
 • Edycja nakładów RMS, modyfikacje czynników produkcji i norm
 • Interpolace i ekstrapolacje
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach
 • Cena jednostkowa roboty jednostkowej i obiektów – cenniki własne, cenniki wydawców na CD
 • Rusztowania i obliczanie czasu pracy rusztowania
 • Kalkulacja własna – analiza indywidualna nakładów rzeczowych
 • Tworzenie własnej bazy katalogowej, własne tablice, własne normy
 • Kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy
 • Obliczanie dla działu i kosztorysu parametru techniczno-ekoomicznego
 1. Przygotowanie do wydruku
  • Strona tytułowa – zmiany nagłówków, kody CPV, dopasowanie do potrzeb
  • Sprawdzanie kosztorysu – zestawienia RMS, funkcje programowe sprawdzania i wyświetlania błędów
  • Wydruk widoku
  • Zestawy wydruków – ustawienia domyśne, ustawienia własne
  • Wybór
 2. Dodatkowe funkcje programu
  • Odczyt z PDF kosztorysów
  • Kosztorys FIDIC
  • Przenoszenie między kosztorysami pozycji działów, łączenie kosztorysów
  • Wycena robót
  • Przenoszenie do Excela

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
23-28.08 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się
01-04.10 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się
18-14.11 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się
12-17.12 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert online 30 h 1 650,41 zł 2030 zł Zapisz się

Cena


Cena:      1 650,41 zł netto / 2 030,00 zł brutto

 

W przypadku większej liczby uczestników z jednej firmy lub instytucji cena zostanie ustalona indywidualnie.

 

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady oraz prezentację multimedialną,
 • zajęcia obejmujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem programu Norma Expert,
 • materiały szkoleniowe, w tym prezentację w wersji pdf, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
 • możliwość zakupu oprogramowania do kosztorysowania po cenach producenta.


Informacja dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Oznacza to, że osoby zarejestrowane w PUP mogą starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.

 

Istnieje również możliwość zorganizowania kursu z obsługi Norma Expert w formie szkolenia zamkniętego.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Expert
wróć strzałka do góry