Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Szkolenia Norma PRO

O SZKOLENIU


Firma SAMAX organizuje szkolenia Norma Pro przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z obsługą oprogramowania. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia i zapisów!
 

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Kurs Norma Pro online w promocyjnej cenie

Indywidualne szkolenie online lub w siedzibie firmy - 736 255 352

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro prowadzony przez SAMAX to gwarancja najwyższego poziomu merytorycznego oraz licznych korzyści dla uczestników. Szkolenie wprowadza w teoretyczne, prawne i ekonomiczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy i obsługą oprogramowania Norma Pro.

Kursy kosztorysowania są prowadzone dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Czas trwania kursu: 4 dni (30 godzin) od 8:30 do 16:00 z uwzględnieniem przerw.

 

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne. Dydaktyka, który trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawia z wykorzystaniem realnych przykładów, popartych ćwiczeniami na programie do kosztorysowania, dzięki czemu stają się zrozumiałe, łatwe i przystępne.

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników rzetelnej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania, aby prawidłowo sporządzali przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywali możliwości programu.

 

Uczestnicy szkolenia Norma Pro poznają teorię kosztorysowania: terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania, zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawę wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Uczą się obsługi oprogramowania: wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowa ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty, funkcje i szerokie możliwości oprogramowania oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy.

 

Norma Pro to profesjonalny kurs, podczas którego dostosowujemy ćwiczenia do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby uczestnicy po skończonym szkoleniu mogli samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy.

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu Norma Pro lub wersji edukacyjnej. Chętnie udzielimy pomocy w zakupie, aktualizacji lub instalacji programu.

 

 

Norma Pro – dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 

Kurs kosztorysowania Norma Pro to oferta skierowana do:

 • inspektorów nadzoru, projektantów,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach i jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania,
 • osób stawiających pierwsze kroki w branży.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia Norma Pro:

 • Nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.
 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta.
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz.
 • Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro.
 • Nauka pod okiem praktyka z wieloletnim doświadczeniem nabytym na kontraktach.
 • Nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej.
 • Zapoznanie uczestnika z warsztatem kosztorysanta.
 • Prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta.
 • Prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta.

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie.

 

UWAGA: Producent oprogramowania NORMA PRO kończy rozwój i wsparcie programu.
W zamian oferuje program nowej generacji
Normę EXPERT.

Program Norma Pro ma już ponad 19 lat i jak stwierdza producent, możliwości rozwoju oprogramowania się wyczerpały. Dlatego tylko do końca 2022 roku będzie można kupić aktualną wersję Normy PRO, a także jej aktualizację.

Producent zachęca do przejścia na program NORMA EXPERTProgram szkolenia


Szkolenie z Norma Pro obejmuje wykonywanie ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, co sprzyja szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

 

I.   KOSZTORYS W PROCESIE INWESTYCYJNYM

 1. Nowe przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania od 01.01.2022r.
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na etapie projektowania, opracowania przedmiaru robót  i odbioru robót
 • Kody CPV – gdzie zgodnie z przepisami stosować kody CPV,
 1. Kosztorysowanie – regulacje prawne
 • Zamawiający publiczny a Zamawiający komercyjny
 • Rodzaje kosztorysów
 • Metoda opracowania kosztorysu – wizualizacja
 1. Katalogi Nakładów Rzeczowych – od KNR do kalkulacji własnej
 • podstawa opracowania pierwszych katalogów
 • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
 • budowa katalogu i zasady korzystania podczas kalkulacji robót
 • podstawa nakładów – co oznacza, nakłady czynników produkcji R,M,S
 • analiza i kalkulacje własne 

 

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót

 

II.   PODSTAWOWE ZASADY SPORZĄDZANIA PRZEDMIARU ROBÓT  

 1. Kiedy przedmiar robót a kiedy obmiar robót
 2. Podstawa opracowania przedmiaru robót, układ i zawartość przedmiaru robót
 3. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy
 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i scalanie, agregacja robót
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów oraz analizy indywidualnej

 

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót

 

III.      NORMY W KALKULACJI KOSZTORYSOWEJ

 1. Normy ilościowe – normy nakładów
 2. Normy nakładów w procesie budowlanym
 • Normy czasu pracy (ludzi i maszyn)
 • Normy wydajności (ludzi i maszyn)
 • Normy zużycia materiału
 1. Normowanie czasu pracy – opracowanie normy czasu pracy – nakładów jednostkowych 

 

ĆWICZENIE – Opracowanie norm czasu pracy dla  przykładowych robót

 

IV.    ZASADY I METODY OPRACOWANIA KOSZTORYSU  

 1. Podstawy opracowania kosztorysu – techniczna, technologiczna, organizacyjna  i cenowa
 2. Koszty bezpośrednie, Koszty pośrednie, Zysk
 3. Wyliczenie wartości robót
 • Formuła kosztów bezpośrednich
 • Formuła ceny jednostkowej

 

ĆWICZENIE – Wyliczenie wartości robót: formułą kosztów bezpośrednich i formułą ceny jednostkowej, kalkulacja ceny jednostkowej, kalkulacja szczegółowa

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów branżowych:

 

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu do kosztorysowania
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 1. Przedmiar robót
 • Poziomy agregacji robót
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej roboty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji
 1. Kosztorys Inwestorski
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty
 1. Kalkulacja własna
 2. Edycja nakładów RMS
 3. Kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy
  • Podstawa opracowania
  • Odczyt z PDF kosztorysów,
  • Agregacja robót
  • Wycena robót
 4. Wydruki

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena:     1 400,00 zł netto / 1 722,00 zł brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji jest ustalana indywidualnie.

 

Cena kursu kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania Norma Pro,
 • materiały szkoleniowe – prezentacja w wersji pdf, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość zakupu oprogramowania w promocyjnej cenie.

 

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o refundowanie lub dofinansowanie na szkolenie z Norma Pro.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z programami BIMestiMate i Norma oraz inne kursy w swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro
wróć strzałka do góry