Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Norma PRO kurs

O SZKOLENIU


Firma SAMAX organizuje szkolenia Norma Pro przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania. Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej z kosztorysowania oraz praktycznych umiejętności związanych z obsługą oprogramowania. Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia i zapisów!
 

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do osób, które w firmach posiadają program Norma Pro i w najbliższym czasie nie decydują się na przejście i zakup programu NORMA EXPERT.


UWAGA: Producent oprogramowania NORMA PRO, dn. 31.12.2022r. kończy rozwój, wsparcie oraz  aktualizację  programu, jednocześnie zachęca do zakupu przejścia z programu Norma Pro na program nowej generacji NORMA EXPERT, z którego również prowadzimy szkolenie.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Kurs Norma Pro online w atrakcyjnej cenie

Indywidualne szkolenie online lub w siedzibie firmy - 736 255 352

 

Kurs kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro prowadzony przez SAMAX to gwarancja najwyższego poziomu merytorycznego oraz licznych korzyści dla uczestników. Szkolenie wprowadza w teoretyczne, prawne i ekonomiczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy oraz obsługą oprogramowania Norma Pro.

Kursy kosztorysowania są prowadzone dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej, kolejowej, teletechnicznej oraz mechanicznej.

 

Czas trwania kursu: 3 dni (22 godzin) od 8:30 do 16:00 z uwzględnieniem przerw.

 

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne. Dydaktyka, który trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawia z wykorzystaniem realnych przykładów, popartych ćwiczeniami na programie do kosztorysowania, dzięki czemu stają się zrozumiałe, łatwe i przystępne.

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników rzetelnej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania, aby prawidłowo sporządzali przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywali możliwości programu.

 

Uczestnicy szkolenia Norma Pro poznają teorię kosztorysowania: terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania, zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawę wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Uczą się obsługi oprogramowania: wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowa ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty, funkcje i szerokie możliwości oprogramowania oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy.

 

Norma Pro to profesjonalny kurs, podczas którego dostosowujemy ćwiczenia do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby uczestnicy po skończonym szkoleniu mogli samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy.

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu Norma Pro lub wersji edukacyjnej. Chętnie udzielimy pomocy w zakupie, aktualizacji lub instalacji programu.

 

 

Norma Pro – dla kogo jest przeznaczone szkolenie?

 

Kurs kosztorysowania Norma Pro to oferta skierowana do:

 • inspektorów nadzoru, projektantów,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach i jednostkach budżetowych,
 • managerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania,
 • osób stawiających pierwsze kroki w branży.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia Norma Pro:

 • Nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania.
 • Nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta.
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz.
 • Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro.
 • Nauka pod okiem praktyka z wieloletnim doświadczeniem nabytym na kontraktach.
 • Nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej.
 • Zapoznanie uczestnika z warsztatem kosztorysanta.
 • Prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta.
 • Prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta.

 

Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkolenia (17 pytań – wielokrotnego wyboru). Kursant po skończonym szkoleniu otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.Program szkolenia


Szkolenie z Norma Pro obejmuje wykonywanie ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, co sprzyja szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.

 

I.   PRZEDMIAR ROBÓT – zasady i podstawy opracowania

 1. Omówienie przepisów prawnych stanowiących podstawę opracowania przedmiaru robót
 2. Zamawiający publiczy i inwestor komercyjny - kosztorysowanie
 3. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
 • Dokumentacja projektowa
 • Rola Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV – gdzie zgodnie z przepisami stosować kody CPV,
 1. Kiedy przedmiar robót a kiedy obmiar robót opracowujemy
 2. Obliczenia ilości robót w pozycji lub załącznik
 3. Robota podstawowa ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – systematyka i agregazja
 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 1. Przedmiar robót opracowany na podstawie katalogów oraz analizy, kalkulacji indywidualnej,
 2. Omówienie elementów składowych przedmiaru robót
  • Strona tytułowa przedmiaru robót
  • Spis działów przedmiatru robót
  • Tabela przedmiaru robót

ĆWICZENIE -  Opracowanie przedmiaru robót na podstawie katalogów dla przykładowych robót na programie do kosztorysowania

 

II.   KOSZTORYS INWESTORSKI, OFERTOWY, inne – zasady i podstawy opracowania

 1. Omówienie przepisów prawnych stanowiących podstawę opracowania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
 2. Metody opracowania kosztorysu
  • Kalkulacja szczegółowa
  • Kalkulacja uproszczona ceny jednostkowej
 3. Katalogi Nakładów Rzeczowych – od KNR do kalkulacji ceny jednostkowej
 • podstawa opracowania pierwszych katalogów
 • chronologia opracowania  i rodzaje katalogów KNR, KNR-W, KSNR, KNNR
 • budowa katalogu i zasady korzystania podczas kalkulacji robót
 • podstawa nakładów – co oznacza, nakłady czynników produkcji R,M,S
 • analiza i kalkulacje własne 
 1. Zasada ustalania ceny jednostkowej
 2. Zasady ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych
 3. Zasady ustalania cen czynników produkcji, publikacje cenowe
 4. Omówienie elementów składowych kosztorysu inwestorskiego

ĆWICZENIE -  Kalkulacja ceny w formule kosztów bezpośrednich oraz dla formuły ceny jednostkowej

 

ĆWICZENIE -  Czytanie katalogu i ustalanie podstawy nakładów dla przykładowych robót na programie do kosztorysowania

 

ĆWICZENIE – Opracowanie kosztorysu dla wcześniej opracowanego przedmiaru robót na programie do kosztorysowania

 

III.    CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

Nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych: przedmiarów i kosztorysów na programie

 1. Podstawowe informacje o programie
 • Wprowadzenie do programu do kosztorysowania
 • Zakładanie przedmiaru, kosztorysu

       2. Przedmiar robót – jak opracować na programie

 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, kart widoku
 • Ustawienie opcji programu i kosztorysu
 • Poznawanie bazy katalogów nakładów czynników produkcji, opisy katalogów, nakłady i normy w tablicach,
 • Zastosowanie funkcji ułatwiających pracę  na bazie katalogowej
 • Wprowadzanie działu,
 • Wprowadzanie pozycji przedmiarowych, przestawianie między pozycjami, działami, kopiowanie
 • Komentarze i obliczenia ilości, odwołania do ilości z innych pozycji
 • Łączenie pozycji – robót
 • Poziomy agregacji robót
 • Obliczanie ilości robót, obliczanie częściowe, przywołanie obliczenia z innej pozycji
 • Opracowanie pozycji niekatalogowej - kalkulacji własnej roboty
 • Przenoszenie pozycji
 1. Opracowanie kosztorysu – pozycje, normy, narzuty, cenniki, edycje i modyfikacje
 • Normy czasu pracy, materiału i sprzętu
 • Edycja nakładów RMS, modyfikacje czynników produkcji i norm
 • Interpolace i ekstrapolacje
 • Narzuty kosztorysu – definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach
 • Cena jednostkowa roboty jednostkowej i obiektów – cenniki własne, cenniki wydawców na CD
 • Rusztowania i obliczanie czasu pracy rusztowania
 • Kalkulacja własna – analiza indywidualna nakładów rzeczowych
 • Tworzenie własnej bazy katalogowej, własne tablice, własne normy
 • Kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy
 • Obliczanie dla działu i kosztorysu parametru techniczno-ekoomicznego
 1. Przygotowanie do wydruku
  • Strona tytułowa – zmiany nagłówków, kody CPV, dopasowanie do potrzeb
  • Sprawdzanie kosztorysu – zestawienia RMS, funkcje programowe sprawdzania i wyświetlania błędów
  • Wydruk widoku
  • Zestawy wydruków – ustawienia domyśne, ustawienia własne
  • Wybór
 2. Dodatkowe funkcje programu
  • Odczyt z PDF kosztorysów
  • Kosztorys FIDIC
  • Przenoszenie między kosztorysami pozycji działów, łączenie kosztorysów
  • Wycena robót
  • Przenoszenie do Excela

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
25-27.09 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 22 h 1 400,00 zł 1722 zł Zapisz się
06-08.11 2024 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 22 h 1 400,00 zł 1722 zł Zapisz się

Cena


Cena:     1 400,00 zł/os netto / 1 722,00 zł/os brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji jest ustalana indywidualnie.

 

Cena kursu kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania Norma Pro,
 • materiały szkoleniowe – prezentacja w wersji pdf, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu,
 • możliwość zakupu oprogramowania w promocyjnej cenie.

 

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o refundowanie lub dofinansowanie na szkolenie z Norma Pro.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro
wróć strzałka do góry