Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro

O SZKOLENIU


Autorskie szkolenie firmy  SAMAX

 

Szkolenie realizowane w formie online w promocyjnej cenie.

 

Pytaj o indywidualne szkolenie online - 736 255 352

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Kurs kosztorysowania obejmuje i wprowadza w teoretyczne zagadnienia z zakresu przedmiarowania i kosztorysowania w połączeniu z nauką obsługi oprogramowania Norma Pro. 

Kursy kosztorysowania prowadzone są  dla branży budowlanej, drogowej, elektrycznej, instalacyjnej oraz mechanicznej.

 

Kurs trwa 4 dni (30 godzin).

 

Kurs z kosztorysowania online obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i ekonomiczne oraz naukę obsługi oprogramowania w połączeniu z wykonywaniem ćwiczeń na programie do kosztorysowania Norma Pro. Nie ma podziału 2 dni z teorii i 2 dni ćwiczeń. Zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia wzajemnie się przenikają.

 

Biorąc pod uwagę, że szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, praktyka z doświadczeniem kontraktowym, świetnie znającego oprogramowanie i przepisy prawne, do tego dydaktyka – trudne zagadnienia z kosztorysowania przedstawiane z wykorzystaniem realnych przykładów popartych ćwiczeniami na programie do kosztorysowania stają się zrozumiałe, łatwe  i przystępne.

Dla wykładowcy najważniejsze jest aby uczestnicy szkolenia zdobyli rzetelną wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz umiejętności posługiwania się programem do kosztorysowania.

 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają teorię kosztorysowania:  terminy ekonomiczne, technologię dla przykładowych robót, obowiązujące przepisy prawne regulujące proces kosztorysowania, zasady przedmiarowania robót, budowę katalogów KNR i innych oraz historię ich powstania,   zasady opracowania nakładów rzeczowych oraz kalkulacji własnych i indywidualnych, analizę składników cenotwórczych, narzuty i wskaźniki narzutów, podstawa wyliczenia kosztów pośrednich i zysku, zasady i metody sporządzania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych, opracowanie kosztorysów według  metody szczegółowej, uproszczonej i rynkowej.

 

Nauka obsługi oprogramowania:  uczestnicy poznają budowę katalogów, rodzaje katalogów, branżowe katalogi, wyszukiwanie odpowiednich podstaw nakładów, zakładki w programie, nakłady czynników produkcji, formuły liczenia wartości kosztorysowej, budowę ceny jednostkowej, scalanie pozycji, wyliczanie ceny jednostkowej roboty,  funkcje i szerokie możliwości oprogramowania, nabywają umiejętności w zakresie jego obsługi oraz opracowują pierwsze przedmiary robót i kosztorysy pod okiem doświadczonego praktyka i rzeczoznawcy.

Uczą się prawidłowo sporządzać przedmiary robót i kosztorysy oraz maksymalnie wykorzystywać możliwości programu.

 

Ćwiczenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb kursantów, tak aby uczestnicy naszego szkolenia, po skończonym szkoleniu mogli samodzielnie wykonywać przedmiary i kosztorysy.

 

Udział w szkoleniu wymaga posiadania programu Norma Pro. Chętnie udzielimy pomocy w zakupie, aktualizacji lub instalacji programu.

 

Kurs przeznaczony jest dla:

 • inspektorów nadzoru,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych  w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta w urzędach  i jednostkach budżetowych,
 • menagerów kosztów,
 • zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu kosztorysowania.

 

Korzyści dla uczestnika kursu:

 • nabycie lub/i podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosztorysowania,
 • nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywanych w codziennej pracy kosztorysanta,
 • efektywne wykorzystanie narzędzi informatycznych do sporządzania kosztorysów i ich analiz,
 • wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych – oprogramowania do kosztorysowania Norma Pro,
 • nauka pod okiem doświadczonego praktyka z doświadczeniem nabytym na kontraktach,
 • nauka przedmiarowania i kosztorysowania na branżowej dokumentacji projektowej,
 • zapoznanie uczestnikiem z warsztatem kosztorysanta,
 • prezentacja możliwości pozyskania pracy w zawodzie kosztorysanta,
 • prezentacja ścieżki kariery w zawodzie kosztorysanta.

 

Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem sprawdzającym. Uczestnik po skończonym kursie otrzymuje Zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem MEN.

 Program szkolenia


Poznawanie programu do kosztorysowania odbywa się podczas wykonywania ćwiczeń i przykładów kosztorysowych, sprzyja to szybkiemu przyswajaniu umiejętności kosztorysowania oraz utrwalaniu wykorzystywanych funkcji programu.
 

I. Część teoretyczno-praktyczna - podstawy przedmiarowania i kosztorysowania:

 

1. Przepisy prawne regulujące proces przedmiarowania i kosztorysowania

 • Zamawiający publiczny
 • Zamawiający komercyjny

2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 • Dokumentacja projektowa / Projekt budowlany 2020
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Kody CPV

3. Przedmiar robót

 • Cel i zasady przedmiarowania
 • Elementy, układ i zawartość przedmiaru robót

4. Robota podstawowa w ujęciu brutto i jej elementy

 • Robota tymczasowa
 • Praca towarzysząca
 • Systematyka i agregacja robót

5. Opracowanie przykładowych przedmiarów

6. Kosztorys robót

 • Metody kosztorysowania
 • Rodzaje kosztorysów
 • Elementy kosztorysu inwestorskiego
 • Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, kalkulacja własna
 • Źródła pozyskiwania informacji cenowych

7. Opracowanie przykładowych kosztorysów

Ćwiczenia:  opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów branżowych na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej

 

II. Część praktyczna - nauka obsługi programu do kosztorysowania wraz z opracowaniem przykładowych kosztorysów:

 

1. Podstawowe informacje o programie - licencja, klucz, ustawienia

 • Wprowadzenie do programu Norma Pro
 • Omówienie głównego paska narzędziowego programu, edycja widoku
 • Zarządzanie bazą katalogów nakładów czynników produkcji
 • Zakładanie nowego przedmiaru i kosztorysu

2. Przedmiar robót

 • Poziomy scalania robót – działy, elementy
 • Pozycje przedmiaru robót
 • Robota przyjęta z Katalogu
 • Opracowanie kalkulacji własnej robóty
 • Wyliczenia ilości robót, wyliczenie częściowe, przywołanie wyliczenia z innej pozycji

3. Kosztorys Inwestorski/ kosztorys ofertowy

 • Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie
 • Praca na bazie cenowej, cennikach i ustalanie stawki r-g
 • Cena jednostkowa roboty

4. Edycja nakładów RMS w kosztorysie dla interpolacji i ekstrapolacji

5. Praca na wielu kosztorysach

6. Sprawdzenie kosztorysu

7. Wydruki

8. Eksport i import kosztorysów, odczyt z PDF


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY
23-26.08 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 30 h 1476 zł Zapisz się
27-30.09 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 30 h 1599 zł Zapisz się
26-29.10 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 30 h 1599 zł Zapisz się
22-25.11 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 30 h 1599 zł Zapisz się
06-09.12 2021 Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro online 30 h 1599 zł Zapisz się

Cena


Cena:  1 200 zł/os netto (1 476 zł/os brutto) - online

! cena promocyjna !

(cena regularna 1 600,00 zł netto /1 968,00 zł brutto)

 

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • ćwiczenia z wykorzystaniem oprogramowania NORMA PRO na indywidualnym stanowisku pracy
 • materiały szkoleniowe - prezentacja w wersji papierowej, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
 • lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu
 • możliwość zakupu oprogramowania po promocyjnej cenie
   

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP:
Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 
Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych firmach szkoleniowych w kraju.

Szkolenia prowadziła m.in. pracowników ZUS, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach, Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i wielu innych.

Kurs Kosztorysowania z obsługą programu Norma Pro
wróć strzałka do góry