Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Planowanie budżetu, zarządzanie i finansowanie inwestycji budowlanych - program i szacowanie kosztów

O SZKOLENIU


 

 

Zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów SKI i WKI

 

Autorskie szkolenie firmy  SAMAX

 

Planowanie budżetu i zarządzanie inwestycjami budowlanymi nie jest łatwe. Właśnie dlatego w SAMAX stworzyliśmy profesjonalne i wyczerpujące temat szkolenie, na którym zdobędą Państwo informacje, pozwalające opracowywać Programy Inwestycyjne zgodne z obowiązującymi przepisami. Dowiedzą się także Państwo, jak powinno wyglądać planowanie inwestycji i szacowanie kosztu wg konkretnych grup kosztów.

 

Prowadząc szkolenia z inwestycji, eksperci SAMAX zagłębią się w procedury, jakie występują podczas postępowania jednostek sektora finansów publicznych, przy planowaniu realizacji inwestycji budowlanych. Oczywiście wszystko z uwzględnieniem najistotniejszych zasad.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Szkolenie z planowania budżetu – dla kogo?

 

Chcą Państwo dowiedzieć się, jak wygląda finansowanie inwestycji budowlanych od podszewki oraz nauczyć, jak samodzielnie tworzyć program do zarządzania inwestycjami budowlanymi? Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w szkoleniu, które opracowaliśmy dla:

 • pracowników instytucji publicznych,
 • pracowników instytucji samorządowych,
 • osób, które posiadają uprawnienia do podejmowania decyzji przy realizacji inwestycji budowlanych,
 • osób, które zajmują się opracowywaniem Programów Inwestycji,
 • specjalistów, którzy przygotowują budżet inwestycji budowlanej.

 

Szkolenia z Inwestycji w SAMAX – zalety 

 

Profesjonalne szkolenia SAMAX to dowód na to, że można się uczyć o trudnych i skomplikowanych rzeczach w prosty, przystępny i zrozumiały sposób. Planowanie i projektowanie inwestycji budowlanych, cykl realizacji inwestycji budowlanej, praktyczne uwag dot. opracowania Programu Inwestycji oraz reguły określenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) – to raptem niektóre zagadnienia, które Państwo poznają podczas szkolenia. Każdy uczestnik będzie mógł także opracować przykładowe wyliczenia WKI oraz przygotować harmonogram rzeczowo-finansowy.

 

Zakres szkolenia z finansowania inwestycji 

 

Planowanie budżetu i zakresy rzeczowe inwestycji to obszerne dziedziny, dlatego też tematyka szkolenia obejmuje głównie zagadnienia wynikające z obowiązku stosowania przez państwowe jednostki budżetowe przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579 z dnia 17 grudnia 2010 r.), które z powodzeniem mogą stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji z zakresu finansów i polityki finansowej.

 

Na szkoleniu z planowania i oceny inwestycji omawiane są w szczególności:

 1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocena efektywności ich wykorzystania;
 2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
 3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa – z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.

 

Szkolenie z zarządzania inwestycjami budowlanymi oraz planowania wydatków budżetowych trwa 2 dni i odbywa się w dni robocze. Spotkania trwają od 8.30 do 15.30.

 

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej o finansowaniu inwestycji budowlanych? Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. budżetu zadaniowego, programu inwestycji, łącznej kwoty środków oraz WKI. Polecamy także przejrzeć inne nasze podstrony:Program szkolenia


Pierwszy Dzień:  PROGRAM INWESTYCJI I WARUNKI FINANSOWANIA

 1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE
  1. Regulacje prawne
  2. Przepisy prawa w zakresie finansowania
  3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania
 2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA
  1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
  2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
  3. Procedury i warunki  finansowania
  4. Ryzyko realizacji inwestycji
 3. ELEMENTY PROGRAMU  INWESTYCJI
  1. Elementy programu inwestycji
  2. Cele, mierniki i efekty planowanej  inwestycji
  3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
  4. Okres realizacji inwestycji
  5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
  6. Ocena efektywności inwestycji
  7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych
 4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU PAŃSTWA
 5. ROZLICZENIE
  1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
  2. Rozliczenie inwestycji

Drugi dzień: SZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI

 1. FORMUŁY REALIZACJI INWESTYCJI A SZACOWANIE KOSZTÓW
  1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji
   1. ZAKRES I PODZIAŁ WSKAŹNIKOW WG GRUP KOSZTÓW
    • Grupa 1 – Pozyskanie działki budowlanej
    • Grupa 2 – Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
    • Grupa 3 – Budowa obiektów podstawowych
    • Grupa 4 – Instalacje
    • Grupa 5 – Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
    • Grupa 6 – Wyposażenie
    • Grupa 7 – Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie, koszty szkoleń i rozruchu
  2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
   1. GRUPY ROBÓT DLA OKREŚLENIA PLANOWANYCH KOSZTÓW
    1. koszty robót przygotowania terenu
    2. koszty robót budowy obiektów podstawowych
    3. koszty robót instalacyjnych
    4. koszty robót wykończeniowych
    5. koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych.
 2. DANE DO OPRACOWANIA SZACUNKU KOSZTÓW
  1. Informacje techniczne i technologiczne określające planowany obiekt budowlany
 3. NARZĘDZIA DO SZACOWANIA KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH
  1. Agregacja robót – robota podstawowa, robota tymczasowa, praca towarzysząca, robota scalona, robota zagregowana
  2. Preliminarz kosztów
  3. Publikacje cenowe – Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud
  4. Zasady ustalania wskaźników cenowych dla robót budowlanych
  5. Przykłady i dyskusja
 4. METODY SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI (SKI)
  1. Metody określania kosztów
  2. Zasady określania kosztów
  3. Przykłady
 5. OKREŚLENIE WARTOSCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)
  1. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
  2. Podstawa określenia wskaźników cenowych
  3. Preliminarz kosztów
  4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów - WKI
 6. SZACOWANIE RYZYK REALIZACJI INWESTYCJI
 7. SZACOWANIE KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH
  1. Wycena prac projektowych i inne opracowania – przykłady

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Koszty szkolenia:   1 400,00 zł netto / 1722,00 zł brutto

 

Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa - zapytaj o cenę

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • materiały szkoleniowe
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Zobacz także:Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024

Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej
wróć strzałka do góry