Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej finansowanej z budżetu państwa

O SZKOLENIU


- zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów SKI i WKI
 

Autorskie szkolenie firmy  SAMAX

 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego opracowania Programu Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nabycie wiedzy w celu określenia szacunkowego kosztu inwestycji opracowanego wg grup kosztów.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania jednostek sektora finansów publicznych planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji WKI.

 

Najbliższy palnowany termin: 21-22.03.2023r. Warszawa

 

Wybierz termin i Zapisz się


Celem szkolenia jest także podniesienie kompetencji zawodowych pracowników instytucji publicznych i samorządowych, posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji istotnych przy realizacji inwestycji budowlanej; opracowujących Programy Inwestycji oraz przygotowujących budżet inwestycji budowlanej.

Głównym atutem szkolenia jest przedstawienie w przystępny i zrozumiały sposób trudnych zagadnień dotyczących: cyklu realizacji inwestycji budowlanej, praktycznych uwag dot. opracowania Programu Inwestycji oraz reguł określenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), a także możliwość wykonania przykładowych opracowań wyliczenia WKI oraz harmonogramu rzeczowo finansowego.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązku stosowania przez państwowe jednostki budżetowe przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579
z dnia 17 grudnia 2010 r.) które z powodzeniem mogą stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji
z zakresu finansów i polityki finansowej.

Na szkoleniu omawiane są w szczególności:

  1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
  2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
  3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa - z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.


Szkolenie trwa 2 dni (tylko w dni robocze) w godzinach 9:00 - 15:00.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. budżetu zadaniowego, programu inwestycji, łącznej kwoty środków oraz WKI.Program szkolenia


Pierwszy Dzień:

1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE

1.1. Regulacje prawne
1.2. Przepisy prawa w zakresie finansowania,
1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania

2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA

2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
2.3. Procedury i warunki  finansowania
2.4. Ryzyko realizacji inwestycji

3. ELEMENTY PROGRAMU  INWESTYCJI

3.1. Elementy programu inwestycji
3.2. Cele, mierniki i efekty planowanej  inwestycji
3.3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
3.4. Okres realizacji inwestycji
3.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
3.6. Ocena efektywności inwestycji
3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych

4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU  
    PAŃSTWA


Drugi dzień:

5. SZACOWANIE KOSZTOW INWESTYCJI (SKI)

5.1. Metody określania kosztów
5.2. Zasady określania kosztów

6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI
    (WKI)

6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
6.2. Metody określania kosztów
6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
6.4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów

7. SZACOWANIE KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH (KI)

7.1. Cel i rola Kosztorysu inwestorskiego
7.2. Podstawy opracowania
7.3. Metody i zasady opracowania KI
7.4. Elementy KI
7.5. Ceny jednostkowe robót
7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej

8. ROZLICZENIE

8.1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
8.2. Rozliczenie inwestycji


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
25-26.05 2023 Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej online 14 h 1 200,00 zł 1476 zł Zapisz się

Cena


Koszty szkolenia:   1 300,00 zł netto / 1599,00 zł brutto

Najbliższy palnowany termin: 21-22.03.2023r. Warszawa

 

Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa - zapytaj o cenę

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  •  wykłady i prezentację multimedialną;
  •  zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych;
  •  lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu;
  •  imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu wg wzoru MEN.
     


W przypadku większej ilości osób z jednej Instytucji udzielamy rabatu w wysokości 10% dla każdego kolejnego uczestnika szkolenia.

Zobacz także:

 Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Wykładowca KOB - doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i  problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu, prowadzenia książki obiektu budowlanego, co pozwala skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy, m.in. prowadząc szkolenia, udzielając porad i opinii.

 

Prowadzi szkolenia na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej
wróć strzałka do góry