Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Planowanie budżetu i zarządzanie inwestycjami budowlanymi

O SZKOLENIU


- zasady opracowania Programu Inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji
finansowanych z budżetu państwa

 

Autorskie szkolenie firmy  SAMAX

 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do samodzielnego opracowania Programu Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nabycie wiedzy w celu określenia szacunkowego kosztu inwestycji opracowanego wg grup kosztów.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną procedury postępowania jednostek sektora finansów publicznych planujących realizację inwestycji budowlanych z uwzględnieniem istotnej zasady mówiącej, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji WKI.

 

Najbliższy palnowany termin: 19-20.09.2022r. Warszawa

 

Wybierz termin i Zapisz się


Celem szkolenia jest także podniesienie kompetencji zawodowych pracowników instytucji publicznych i samorządowych, posiadających uprawnienia do podejmowania decyzji istotnych przy realizacji inwestycji budowlanej; opracowujących Programy Inwestycji oraz przygotowujących budżet inwestycji budowlanej.

Głównym atutem szkolenia jest przedstawienie w przystępny i zrozumiały sposób trudnych zagadnień dotyczących: cyklu realizacji inwestycji budowlanej, praktycznych uwag dot. opracowania Programu Inwestycji oraz reguł określenia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI), a także możliwość wykonania przykładowych opracowań wyliczenia WKI oraz harmonogramu rzeczowo finansowego.

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązku stosowania przez państwowe jednostki budżetowe przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. nr 238, poz. 1579
z dnia 17 grudnia 2010 r.) które z powodzeniem mogą stanowić cenną wskazówkę dla jednostek samorządowych, instytucji posiadających kompetencje do podejmowania wielu istotnych decyzji
z zakresu finansów i polityki finansowej.

Na szkoleniu omawiane są w szczególności:

  1. warunki finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa i ocenę efektywności ich wykorzystania;
  2. sposób przekazywania środków budżetu państwa przewidzianych na finansowanie inwestycji;
  3. sposób rozliczania inwestycji finansowanych ze środków budżetu państwa - z uwzględnieniem zasady, że łączna kwota środków z budżetu państwa nie może być wyższa niż wartość kosztorysowa inwestycji określona przy rozpoczęciu jej realizacji.


Szkolenie trwa 2 dni (tylko w dni robocze) w godzinach 9:00 - 15:00.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu nt. budżetu zadaniowego, programu inwestycji, łącznej kwoty środków oraz WKI.Program szkolenia


Pierwszy Dzień:

1. REALIZACJA INWESTYCJI – PRZEPISY PRAWNE

1.1. Regulacje prawne
1.2. Przepisy prawa w zakresie finansowania,
1.3. Budżet zadaniowy – narzędzie budżetowania

2. PRZYGOTOWANIE DO FINANSOWANIA

2.1. Fazy realizacji inwestycji budowlanej
2.2. Procedury realizacji inwestycji budowlanej
2.3. Procedury i warunki  finansowania
2.4. Ryzyko realizacji inwestycji

3. ELEMENTY PROGRAMU  INWESTYCJI

3.1. Elementy programu inwestycji
3.2. Cele, mierniki i efekty planowanej  inwestycji
3.3. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji
3.4. Okres realizacji inwestycji
3.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
3.6. Ocena efektywności inwestycji
3.7. Zagospodarowanie obiektów budowlanych

4. WARUNKI FINANSOWANIA INWESTYCJI Z BUDŻETU  
    PAŃSTWA


Drugi dzień:

5. SZACOWANIE KOSZTOW INWESTYCJI (SKI)

5.1. Metody określania kosztów
5.2. Zasady określania kosztów

6. OKREŚLENIE WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI
    (WKI)

6.1. Rola WKI w finansowaniu inwestycji
6.2. Metody określania kosztów
6.3. Zakres rzeczowy inwestycji
6.4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów

7. SZACOWANIE KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH (KI)

7.1. Cel i rola Kosztorysu inwestorskiego
7.2. Podstawy opracowania
7.3. Metody i zasady opracowania KI
7.4. Elementy KI
7.5. Ceny jednostkowe robót
7.6. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej

8. ROZLICZENIE

8.1. Rozliczenie robót budowlanych – przykłady
8.2. Rozliczenie inwestycji


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY
12-13.12 2022 Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej online 14 h 1 100,00 zł 1353 zł Zapisz się

Cena


Koszty szkolenia:   1 300,00 zł netto / 1599,00 zł brutto

Najbliższy palnowany termin: 19-20.09.2022r. Warszawa

Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa - zapytaj o cenę

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  •  wykłady i prezentację multimedialną;
  •  zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych;
  •  lunch oraz poczęstunek w trakcie trwania kursu;
  •  imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu wg wzoru MEN.
     


W przypadku większej ilości osób z jednej Instytucji udzielamy rabatu w wysokości 10% dla każdego kolejnego uczestnika szkolenia.

Zobacz także:

 

Planowanie budżetu realizacji inwestycji budowlanej
wróć strzałka do góry