Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃProgram szkolenia


PRZEDMIAR ROBÓT (PR)

 

1.  Przedmiar robót w zamówieniach na roboty budowlane
1.1. Ustawa prawo zamówień publicznych a opis przedmiotu zamówienia
1.2. Opis przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego na roboty budowlane:
   a. Dokumentacja projektowa i jej elementy
   b. Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych STWIORB
   c.  Kody CPV
1.3. Ustawa prawo budowlane a podstawa wykonania robót budowlanych
1.4. Błędy w Przedmiarze robót a wykonanie robót budowlanych
1.5. Katalog kar i osób odpowiedzialnych za zły opis przedmiotu zamówienia
1.6. Cel opracowania Przedmiaru robót
   
2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a Przedmiar Robót Budowlanych (STWIORB)
2.1. Wymagania prawne w zakresie opracowania STWIORB
2.2. Cel opracowania Przedmiaru robót
2.3. Zapisy w SIWZ dot. Przedmiaru robót i opracowania ceny ofertowej
2.4. Istotne zapisy STWIORB na potrzeby opracowanie Przedmiaru robót

3.  Zasady opracowania Przedmiaru robót
3.1. Uwarunkowania opracowania Przedmiaru robót
3.2. Karta tytułowa – informacje prawne, informacje niezgodne z przepisami
3.3. Spis działów Przedmiaru robót, – z czego wynika podział robót ?
3.4. Podział Przedmiaru robót a mierniki i efekty rzeczowe zaawansowania robót
3.5. Definicja Przedmiaru robót a tabela Tabela Przedmiaru robót
3.6. Podstawa scalenia roboty podstawowej
      a. Robota Tymczasowa
      b. Praca Towarzysząca
3.7. Elementy tabeli przedmiaru robót
 
4. Opracowanie pomocniczych tabel weryfikacji poprawności opracowania PR
4.1. Weryfikacja formalna
4.2. Weryfikacja merytoryczna
Ćwiczenia: opracowanie tabel weryfikacji Przedmiaru robót

 

KOSZTORYS INESTORSKI (KI)

1.  Kosztorys inwestorski w zamówieniach na roboty budowlane
1.1. Podstawa prawna opracowania Kosztorysu inwestorskiego
   a. Ustawa o cenach
   b. Ustawa prawo zamówień publicznych
   c. Rozporządzenie w sprawie sporządzenia Kosztorysu inwestorskiego
1.2. Cele opracowania Kosztorysu Inwestorskiego
   a. Wartość zamówienia na roboty budowlane
   b. Element budżetu inwestycji budowlanej
1.3. Terminy aktualizacji Kosztorysu inwestorskiego
1.4. Katalog osób odpowiedzialnych za błędnie określoną wartość zamówienia

 

2.  Zasady opracowania Kosztorysu inwestorskiego
2.1. Podstawa sporządzenia Kosztorysu inwestorskiego
2.2. Założenia wyjściowe do kosztorysowania, – dla czego MUSIMY sporządzić
2.3. Metody opracowania kosztorysu inwestorskiego
2.4. Agregacja roboty podstawowej
   a. Robota podstawowa w ujęciu brutto
   b. Kolejność ustalania cen jednostkowych robót
2.5. Kalkulacja ceny jednostkowej roboty
   a. Ustalanie nakładów rzeczowych
   b. Ustalanie stawek, cen czynników produkcji
    
3.  Elementy Kosztorysu inwestorskiego
3.1. Strona tytułowa wg. przepisów rozporządzenia
3.2. Ogólna charakterystyka, – po co opracowuję i co zawiera?
3.3. Tabela Przedmiaru robót kosztorysu inwestorskiego
3.4. Kalkulacja uproszczona – metoda opracowania
3.5. Tabela wartości elementów scalonych dla elementów obiektu
3.6. Załączniki:
   a. Założenia wyjściowe do kosztorysowania
   b. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej, analizy indywidualne, analizy własne cen czynników produkcji i narzutu kosztów pośrednich i zysku.
Ćwiczenia opracowania: ceny jednostkowej wg. kalkulacji uproszczonej, kalkulacji indywidualnej nakładów rzeczowych, kalkulacji szczegółowej ceny jednostkowej, analizy własnej stawek oraz cen czynników produkcji .
    
4. Opracowanie pomocniczych tabel weryfikacji poprawności opracowania KI
4.1. Weryfikacja formalna
4.2. Weryfikacja merytoryczna
Ćwiczenia: opracowanie tabel weryfikacji Kosztorysu inwestorskiego.


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY
17-17.01 2022 Weryfikacja Przedmiaru Robót i Kosztorysów Inwestorskich online 7 h 490 zł Zapisz się

Cena


Cena:  450 zł/os netto (553,50 zł/os brutto) - online

 

Cena kursu obejmuje:

  • wykłady i prezentację multimedialną
  • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
  • materiały szkoleniowe - prezentacja, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
  • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP:
Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


Elżbieta Ziaja - Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.
Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielem Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.
 
Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia w swojej firmie oraz w innych firmach szkoleniowych w kraju.

Szkolenia prowadziła m.in. pracowników ZUS, Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gliwicach, Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” S.A. i wielu innych.

wróć strzałka do góry