Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Weryfikacja Przedmiaru Robót i Kosztorysów Inwestorskich z BIMestiMate

O SZKOLENIU
Program szkolenia


Program szkolenia

 

I. Przedmiar robót  - Nowe przepisy obowiązujące od 01. 01. 2022 r.

 1. Cel wprowadzenia zmian w opracowaniu przedmiaru robót
 2. Szczegółowy opis wprowadzonych zmian
 3. Dokumenty stanowiący podstawę opisu przedmiotu zamówienia
  1. Składowe dokumentacji projektowej;
  2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
  3. Wspólny Słownik Zamówień publicznych.
 4. Przedmiar robót wg. nowych przepisów:
  1. Elementy składowe przedmiaru robót i sposób ich opracowania;
  2. Informacje dotyczące pozycji przedmiaru robót;
  3. Obliczenia liczby jednostek miary – forma przekazu.
 5. STWIORB - Zakres i forma
  1. Wymagania w zakresie opracowania STWIORB;
  2. Zawartość STWIORB.

Ćwiczenie: Weryfikacja formalna przedmiaru robót z wykorzystaniem tabeli sprawdzającej prz kontroli:

 

II. Kosztorys inwestorski stanowiący podstawę ustalenia wartości zamówienia - Nowe przepisy prawne obowiązujące od 01.01.2022 r.

 1. Przedmiot regulacji rozporządzenia
 2. Szczegółowy opis regulacji przyjętych w rozporządzeniu:
  1. Istotne zmiany w zakresie stosowanych definicji;
  2. Podstawy do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego;
  3. Zasady ustalania cen jednostkowych;
  4. Metoda uproszczona - sporządzenia kosztorysu inwestorskiego;
  5. Kiedy stosujemy kalkulację szczegółową ceny jednostkowej.
 3. Kosztorys inwestorski wg nowych przepisów:
  1. Elementy składowe kosztorysu inwestorskiego i sposób ich opracowania;
  2. Kody CPV/WSZ w kosztorysie inwestorskim gdzie i jak je stosować;
  3. Co zmienia nowa definicja przedmiaru robót?
  4. Założenia wyjściowe do kosztorysowania – cel i potrzeba opracowania;
  5. Kolejność ustalanie jednostkowych nakładów rzeczowych;
  6. Kolejność ustalania stawek i cen czynników produkcji.
 4. Przedmiar robót w kosztorysie inwestorskim wg nowych przepisów.
 5. Cel i sposób stosowania załączników do kosztorysu inwestorskiego.

Ćwiczenie. Weryfikacja formalna kosztorysu inwestorskiego z wykorzystaniem tabeli sprawdzającej przy kontroli


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena:  800 zł/os netto (984 zł/os brutto) - do 31.05.2022r. - online

 

0d 01.06.2022r. - 900 zł/os netto (1 107 zł/os brutto) - online

 

Cena kursu obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • materiały szkoleniowe - prezentacja, tabele i teksty przydatne do kosztorysowania, przepisy prawne, rysunki na ćwiczenia
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu

 

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP:
Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o dofinansowanie lub refundowanie szkolenia.


Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

wróć strzałka do góry