Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Szacowanie kosztów planowanej inwestycji budowlanej

O SZKOLENIU


„Szacowanie kosztów planowanej inwestycji budowlanej” jest instruktarzowym warsztatem obliczania kosztów planowanych robót budowlanych.

 

 

Szacowanie wartości kosztorysowania inwestycji - instruktażowy warsztat obliczania kosztów planowanych robót budowlanych

 

Niełatwo jest oszacować faktyczną wartość kosztorysową inwestycji. Właśnie dlatego w SAMAX opracowaliśmy dla Państwa szkolenie, podczas którego skupimy się nie tylko na przekazywaniu informacji, ale i na praktycznych ćwiczeniach. Wartość inwestycji można poznać dzięki podstawowym metodom i zasadom szacowania. Podczas spotkań duży nacisk położymy na podejście komercyjne do obliczania kosztów robót budowlanych/realizacji i planowanych inwestycji

 

Szacowanie wartości inwestycji - co obejmuje szkolenie?

 

Aby przygotować rzetelny kosztorys inwestycji trzeba posiąść niezbędną wiedzę. Specjaliści SAMAX podczas szkolenia:

 • przedstawią systematykę szacowania kosztów,
 • pokażą jak pozyskać i przetworzyć niezbędne dane, potrzebne do obliczenia kosztów robót,
 • wyjaśnią poszczególne poziomy agregacji robót,
 • nauczą z jakich źródeł korzystać, aby pozyskiwać rzetelne informacje o aktualnych cenach.

 

Prawidłowo wyliczona wartość kosztowa inwestycji to podstawa. Aby nabyć niezbędne doświadczenie będą Państwo:

 

 • brali czynny udział w obliczaniu wartości inwestycji budowlanych dla przykładowych zleceń,
 • uwzględniać podczas pracy poznane metodyki obliczeń oraz poziomy agregacji robót,
 • przygotowywać pod czujnym okiem ekspertów planowany koszt inwestycji.

 

Prowadzone ćwiczenia z szacowania wartości kosztorysowania inwestycji są prowadzone w przystępny sposób. Specjaliści SAMAX na początku przedstawiają bazowe informacje, a następnie uczą, jak je wykorzystać w praktyce. Podczas szkolenia online każdy uczestnik dąży do tego, aby samodzielnie oszacować wartość inwestycji.

 

Wybierz termin i Zapisz się

 

Kurs online z przygotowania kosztorysu inwestycji trwa zaledwie jeden dzień i prowadzony jest wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8.30 do 15.30.

 

W SAMAX dużą popularnością cieszy się kurs kosztorysowania. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą naszą ofertą:Program szkolenia


SZACOWANIE KOSZTÓW PLANOWANEJ INWESTYCJI BUDOWLANEJ

 1. FORMUŁY REALIZACJI INWESTYCJI A SZACOWANIE KOSZTÓW
  1. Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji
   1. ZAKRES I PODZIAŁ WSKAŹNIKOW WG GRUP KOSZTÓW
    • Grupa 1 – Pozyskanie działki budowlanej
    • Grupa 2 – Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci
    • Grupa 3 – Budowa obiektów podstawowych
    • Grupa 4 – Instalacje
    • Grupa 5 – Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
    • Grupa 6 – Wyposażenie
    • Grupa 7 – Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie, koszty szkoleń i rozruchu
  2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
   1. GRUPY ROBÓT DLA OKREŚLENIA PLANOWANYCH KOSZTÓW
    1. koszty robót przygotowania terenu
    2. koszty robót budowy obiektów podstawowych
    3. koszty robót instalacyjnych
    4. koszty robót wykończeniowych
    5. koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych.
 2. DANE DO OPRACOWANIA SZACUNKU KOSZTÓW
  1. Informacje techniczne i technologiczne określające planowany obiekt budowlany
 3. NARZĘDZIA DO SZACOWANIA KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH
  1. Agregacja robót – robota podstawowa, robota tymczasowa, praca towarzysząca, robota scalona, robota zagregowana
  2. Preliminarz kosztów
  3. Publikacje cenowe – Sekocenbud, Bistyp, Orgbud, Intercenbud
  4. Zasady ustalania wskaźników cenowych dla robót budowlanych
  5. Przykłady i dyskusja
 4. METODY SZACOWANIA KOSZTÓW INWESTYCJI (SKI)
  1. Metody określania kosztów
  2. Zasady określania kosztów
  3. Przykłady
 5. OKREŚLENIE WARTOSCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI (WKI)
  1. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
  2. Podstawa określenia wskaźników cenowych
  3. Preliminarz kosztów
  4. Koszty inwestycji w ujęciu grup kosztów - WKI
 6. SZACOWANIE RYZYK REALIZACJI INWESTYCJI
 7. SZACOWANIE KOSZTÓW PRAC PROJEKTOWYCH
  1. Wycena prac projektowych i inne opracowania – przykład

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Koszty szkolenia:   800,00 zł netto / 984,00 zł brutto

 

Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa - zapytaj o cenę

 

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • wykłady i prezentację multimedialną
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych
 • materiały szkoleniowe
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu


Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 RIS_dokument do pobrania


Firma SAMAX wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W przypadku starania się o dofinansowania wymagany jest dokument potwierdzający taką rejestrację.

Tutaj można pobrać WPIS_DO_RIS_SAMAX_2024

Wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji
wróć strzałka do góry