Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

Zmiana wynagrodzenia wykonawcy na roboty budowlane w trakcie realizacji umowy – opis przedmiotu zamówienia, umowa, oferta, waloryzacja

O SZKOLENIU


Branża budowlana  odczuwa  sukcesywny wzrost cen podstawowych surowców, które przekładają się na koszty wielu materiałów budowlanych, a w ostateczności na koszty robót budowlanych. A co za tym idzie, wzrost cen robót budowlanych powoduje zwiększenie kosztów wykonania umowy w porównaniu z ceną ofertową. Wielu wykonawców podpisujących umowy długoterminowe w latach 2019/2021 r. czuje się poszkodowanych z powodu utraty realnej wartości wynagrodzenia i obecnie występuje o ich wyrównanie. W dotychczasowych umowach zamawiający publiczny rzadko stosował klauzule waloryzacyjne.

 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych stworzyła szansę podniesienia efektywności procesów inwestycyjnych poprzez możliwość kształtowania klauzul waloryzacyjnych.

Klauzule waloryzacyjne należy traktować jako kluczowe, umożliwiające dostosowanie treści umowy do zmieniających się warunków w trakcie jej trwania i dostosowania stosunku prawnego umowy na roboty budowlane do zachowania równowagi stron.

 

Celem niniejszego szkolenia jest:

 • przekazanie informacji dotyczącej ryzyka z jakim spotykają się strony i jak je uwzględniać
 • wyjaśnienie podstawowych zasad zmiany umów
 • sformułowanie konkretnych propozycji klauzul waloryzacyjnych, ułatwiających stosowanie uprawnień ustawowych
 • poznanie kilka metod obliczenia waloryzacji wynagrodzenia

 

Tabela_rozliczenia

 

Szkolenie odpowie na pytania:

 • co oferta cenowa na roboty budowlane powinna zawierać?
 • jakie zapisy uwzględnić w SWZ i w umowie?
 • kiedy możliwa jest modyfikacja umowy?
 • w jakim zakresie umowa podlega zmianom?
 • jakiej treści mogą być stosowane klauzule waloryzacyjne dla robót budowlanych?
 • jakie zasady należy stosować do wyliczenia wskaźnika waloryzacyjnego?
 • jakie metody stosować do wyliczenia wskaźnika waloryzacyjnego?
 • i wiele innych.


Program szkolenia


 1. Umowa o roboty budowlane
  1. Umowa - wzajemne oświadczenie woli wyznaczających prawa lub obowiązki
  2. Umowa - podstawą określenia wynagrodzenia
  3. Prawo wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia
  4. Zasady modyfikacji umowy przedstawione „w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych”.
  5. Analiza potrzeb – które zamierza zaspokoić, udzielając zamówienia
  6. Identyfikacja ryzyk – generujących konieczność zmiany
 1. Klauzule przeglądowe - dostosowujące realizację umów do zmieniających się warunków zewnętrznych
 2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia - w zależności od formuły realizacji robót budowlanych
  1. Na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez zamawiającego
   1. Projekt budowlany
   2. Projekt wykonawczy
   3. Przedmiar robót
   4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  2. Zaprojektuj i wybuduj
   1. Program Funkcjonalno-Użytkowy
 3. Oferta cenowa wykonawcy
  1. Cena jednostkowa roboty budowlanej
  2. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej
  3. Elementy ceny jednostkowej – koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, zysk, strata, ryzyko
  4. Podstawy cenowe wykonawcy
  5. Robota podstawowa,
  6. Gdzie ujmować robotę tymczasową i prace towarzyszące?
 4. Waloryzacja ceny ofertowej - metody
  1. Waloryzacja cenowa – waloryzowana wskaźnikiem wzrostu vcen
  2. Waloryzacja płacowa - świadczenia waloryzowane są według wzrostu średniej płacy
  3. Waloryzacja mieszana
  4. Koszyk waloryzacji
  5. Waloryzacja wg. warunków FIDIC

Przykłady, analizy, prezentacje kalkulacji na programach do kosztorysowania


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas
trwania
Cena
netto
Cena
brutto
ZAPISY

Cena


Cena:     600,00 zł/os netto / 738,00 zł/os brutto

 

Cena dla większej liczby osób z jednej firmy lub instytucji jest ustalana indywidualnie.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego dla firmy.

 

Cena 1-dniowego szkolenia obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem realnych przykładów,
 • materiały szkoleniowe – prezentacja w wersji pdf, przepisy prawne,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

 

Informacja dla osób zarejestrowanych w PUP

 

Firma SAMAX posiada wpis do Instytucji Szkoleniowej nr ewidencyjny 2.24/00044/2011 oraz do Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego nr rejestru 1/2008. Pozwala to osobom zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy starać się o refundowanie lub dofinansowanie na szkolenie.

 

Zobacz także:


 Wykładowca


EZ
Elżbieta Ziaja

Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem zwyczajnym Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR.

 

Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Jest współautorką wielu dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych i funduszy Unii Europejskiej, a także doświadczonym praktykiem przy realizacji inwestcji budowlanych i infrastrukturalnych. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE według warunków kontraktowych FIDIC.

Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE.

Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez SKB. Jest założycielką Oddziału Śląskiego SKB w Gliwicach.

Posiada wiedzę z zakresu przepisów Prawa Budowlanego, Zamówień Publicznych oraz procesu realizaci i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, doradca i wykładowca, prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania i obsługi programów do kosztorysowania  BIMestiMate i Norma oraz szkolenia i kursy obejmujące proces budowlany i szacowania kosztów realizacji inwestycji w  swojej firmie, a także w firmach szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

wróć strzałka do góry