Polub nas na facebooku

Szkolenie

Warunki FIDIC

Opinie

Szkolenie przeprowadzone w sposób wyczerpujący. Super Prowadząca. Polecam

Łukasz M.

Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie z zakresu kosztorysowania. Wiedza przekazywana w sposób zrozumiały dla początkujących.

Rafał Z.

Uważam, że zagadnienia podstaw pracy na programie Norma zostały przekazane szczegółowo i obszernie, z uwagą dla każdego z uczestników (wspaniała praca indywidualna z kursantem). Mnóstwo przykładów i dużo cierpliwości wykładowcy.

Ewa R.

Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, bardzo dobrze zorganizowane. Wykłady prowadzone zrozumiale nawet dla osób niemających wcześniej doczynienia z kosztorysowaniem.

Paweł G.

Szkolenie przedstawione w sposób merytoryczny, profesjonalny, wyczerpująco wyjaśniono obsługę programu. Przeprowadzono wiele ćwiczeń z tworzenia kosztorysów.

Zbigniew O.

Polecam udział w szkoleniu organizowanym przez Samax. Materiał przedstawiony i omówiony w oczekiwanym zakresie, dostosowany do grupy zawodowej uczestniczącej w kursie.

Krzysztof G.

Wyczerpujące szkolenie pozwalające zapoznać się z zasadami kosztorysowania, uzupełnione o podstawowe informacje i zagadnienia formalno-prawne.

Grzegorz W.

Budżetowanie -  Szkolenie prowadzone profesjonalnie, ogromna wiedza prowadzącej. Materiały i prezentacja przygotowane w sposób przystępny i czytelny. Prowadząca godna polecenia. Temat szkolenia i pozyskane informacje zdecydowanie zostaną wykorzystanie w wykonywanej pracy. POLECAM!

Marzena ARiMR

Budżetowanie - szkolenie spełniające oczekiwania w 100%. Profesjonalna Prowadząca, bardzo bogaty zestaw materiałów. Przyjemna atmosfera. Godne polecenia.

Elżbieta ARiMR

Kurs kosztorysowania bardzo wnikliwy i wykorzystujący czas całkowicie.

Brygida K.

Kurs kosztorysowania - Bardzo dużo materiałów, fachowość, otwartość, profesjonalizm, miła atmosfera.

Szymon D.

Kosztorysowanie - szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, wiedza przekazana językiem zrozumiałym dla laika, matriały szkoleniowe przygotowane bardzo czytelnie.

Anna F.

Kosztorysowania - Intensywna praca na zajęciach, duży przepływ wiedzy w ciągu 4 dni. Zwracanie uwagi na rzeczy najważniejsze oraz najbardziej przydatne. Bardzo dobry przekaz informacji oraz wiedzy.

Krzysztof J.

Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia z BIMestiMate. Nauczyłam się wiele rzeczy teoretycznych i praktycznych, które rozwiały moje dotychczasowe wątpliwości. Profesjonalna i miła Pani prowadząca. Serdecznie polecam!

Monika W.

Kosztorsowanie - Szkolenie wykonano profesjonalnie z dużą ilością przydatnych informacji, przekazanych w sposób łatwy do przyswojenia.

Radosław A.

Kosztorysowanie: Szkolenie w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Udzielono odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Szkolenie dostosowane do branży.

Gabriela M.

Kosztorysowanie: Rzeczowy sposób przedstawienia faktów, duża ilość przykładów z życia, odpowiedzi na przykładach. Elastyczność do problemów przedstawianych przez uczestników. Bardzo miła atmosfera.

Wojciech B.

Kosztorysowanie: Jestem zadowolona ze szkolenia, szczególnie cenię sobie możliwość zadawania pytań podczas poszczególnych etapów omawianych zagadnień. Możliwość zgłaszania własnych propozycji ćwiczeń związanych z własną działalnością.

Jolanta

Kosztorysowanie: Bardzo dobre przedstawienie metod kosztorysowania i możliwości wykorzystania programu. POLECAM

Marek B.

Kosztorysowanie: Jestem zadowolony, że zdecydowałem się na kurs. Jako wykonawcy naświetliło mi to wiele ważnych zagadnień i będę mógł wyeliminować błędy popełniane dotychczas.

Sebastian S.

Wprowadzenie 

 • Wprowadzenie – krótka historia i cel stosowania procedur FIDIC
 • Rodzaje kontraktów realizowanych według FIDIC
 • Książki FIDIC – Czerwona, Żółta, Srebrna i Biała – różnice, zalety i wady oraz ich zastosowanie przy realizacji projektów
 • Studium przypadku dyskusja


Warunki Ogólne FIDIC - Omówienie Klauzul, Ryzyka z jakimi może spotkać się Wykonawca

 • „Czerwona książka”- studia przypadków
 • „Żółta książka” – „zaprojektuj i wybuduj” – studium przypadku
 • „Srebrna książka”- czyli kiedy najważniejszy jest czas
 • Ćwiczenie


Warunki szczególne FIDIC 

 • Jak czytać Warunki Szczególne
 • Rola Warunków Szczególnych na kontrakcie
 • Ćwiczenia


Dokumenty stanowiące Kontrakt/Umowę według FIDIC a prawa polskiego 

 • Zasady stosowania i interpretacje
 • SIWZ i Umowa
 • Dokumentacja projektowa
 • STWIORB i Przedmiar robót
 • Harmonogram robót
 • Istotne aspekty przygotowania oferty
 • Studium przypadku dyskusja


Strony i uczestnicy kontraktu 

 • Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy – stosowane modele rozwiązań (wady i zalety)
 • Konflikt interesów w realizacji projektu – studia przypadków
 • Pozycja Zamawiającego w odniesieniu do Inżyniera Kontraktu
 • metodyka współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktuZasady 


Przebieg procesu inwestycyjnego w procedurze FIDIC

 • Studium przypadku dyskusja


Uwarunkowania stosowania procedur FIDIC w warunkach polskich uregulowań prawnych

 • Szczegółowy przegląd obszarów potencjalnie konfliktowych:
 • prawo budowlane – przykłady
 • prawo cywilne – studia przypadków – obszary szczególnej „wrażliwości”
 • prawo zamówień publicznych – przykłady
 • Ustawa o finansach publicznych – przykłady
 • Akty wykonawcze i wytyczne – przykłady
 • Studium przypadku dyskusja


Rozliczanie według procedur FIDIC i prawa polskiego 

 • Prawo polskie w kontekście rozliczenia robót
 • Na co zwracać uwagę w ofercie cenowej
 • Istota i waga kosztorysu ofertowego przy rozliczaniu robót
 • Procedury, typy oraz terminy rozliczeń wg warunków kontraktowych FIDIC
 • Ryzyka wykonawcy przy opracowaniu oferty cenowej
 • Raporty miesięczne, świadectwa płatności

 

Rozwiązywanie konfliktów 

 • Roszczenia Zamawiającego
 • Roszczenia Wykonawcy
 • Studium przypadku dyskusja, ćwiczenia

Podsumowanie, zakończenie szkolenia