Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ
SAMAX » Programy i cenniki » AUDYT KOB

AUDYT KOB

Termin „audyt” powszechnie znany, zdefiniowano w normie PN-EN ISO 9000:2001 [PN-EN01]

jako usystematyzowany, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z audytu i  obiektywnej oceny w celu określenia, w jakim stopniu spełniono uzgodnione kryteria audytu. Termin używamy również w budownictwie dla kontroli i weryfikacji Książki Obiektu Budowlanego (KOB).

 

Głównym kryterium audytu Książki Obiektu Budowlanego (KOB) określanym przez właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych jest weryfikacja prowadzonych przez nich książek KOB pod kontem zgodności z  obowiązującymi przepisami prawnymi. Mimo, że od dłuższego czasu obowiązują przepisy dotyczące prowadzenia KOB to jednak w  dalszym ciągu książki prowadzone są błędnie.

 

I tak zrodziła się potrzeba przeprowadzania audytów Książek Obiektu Budowlanego dla obiektów mieszkalnych, produkcyjnych, hal magazynowych, obiektów handlowych, instytucji publicznych i oświatowych, energetycznych czy budowli takich jak oczyszczanie ścieków lub innych.

 

Audyt KOB wykonują właściciele lub zarządcy przede wszystkim, aby:

  • zweryfikować zgodność działań związanych z wpisami do KOB z wymogami wynikającymi z  przepisów prawnych oraz rozporządzeń wykonawczych,
  • dokonać weryfikacji wpisów do KOB i ich zgodności z zapisami w protokołach okresowych  kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu oraz innych wymaganych dokumentów związanych z obiektem budowlanym,
  • wskazać działania naprawcze w celu wyeliminowania dotychczas popełnianych błędów.

 

Samax zapewnia przeprowadzenie audytu KOB w Państwa przedsiębiorstwie w sposób kompetentny, niezależny i obiektywny.  Weryfikacja wypełnianych książek obiektu budowlanego przeprowadzana jest w powiązaniu z dokumentami obiektu, a opinia podsumowująca  zawiera wykaz  ewentualnych nieprawidłowości oraz przedstawia rozwiązania naprawcze pozwalające uniknąć potencjalnych kar i  nieprzyjemności dla właściciela.

Dla zachowania obiektywizmu ustalone zostały jednoznaczne kryteria, które są dla weryfikującego książki podstawą do formułowania wniosków końcowych.

 

Audyt KOB prowadzony przez przedstawiciela firmy SAMAX  przebiega następująco:

  1. Zapoznanie się z dokumentami obiektu.
  2. Ocena zaplanowanych i przeprowadzonych kontroli pod kątem ich adekwatności w stosunku do obowiązujących przedsiębiorstwo przepisów prawnych.
  3. Spotkanie szkoleniowo-informujące zainteresowanych o przebiegu weryfikacji ze wskazaniem nieprawidłowości i sugestią o działaniach naprawczych.
  4. Opracowanie raportu z audytu z oceną osiągnięcia każdego z celów kontroli.

 

Audyt nie tylko ma charakter kontroli ale przede wszystkim opiera się na koncepcji zarządzania ryzykiem na obiekcie w celu przeciwdziałania nieprawidłowościom, przestrzeganiu i stosowaniu przepisów prawa budowlanego w tym przeciwdziałaniu błędnemu prowadzeniu KOB oraz wyeliminowaniu grożących ewentualnie sankcji karnych.

 

Wieloletnia praktyka zawodowa oraz przeprowadzone dotychczas weryfikacje KOB pozwalają stwierdzić, że wiele Książek Obiektu Budowlanego posiada braki oraz, że prowadzone są nieprawidłowo, intuicyjnie w  sposób niespełniający wymagań przepisów prawnych. Dopiero szkolenia o tematyce związanej z ich prowadzeniem (np. autorskie szkolenie "Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?") i wiedza uzyskana podczas szkolenia, uświadamiają jak ważnym dokumentem są Książki Obiektu Budowlanego, a samo prowadzenie ich pracochłonnym i  odpowiedzialnym zajęciem.

 

Zachęcamy do kontaktu. Podpowiadamy rozwiązania naprawcze - pomożemy naprawić błędy lub uzupełnić braki, oczywiście wszystkie działania zgodne są z przepisami prawa.

Zapraszamy na szkolenia "Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?" oraz przeprowadzimy audyt Twoich książek obiektu. Zadzwoń +48 736 255 352 zapytaj o audyt.

A może potrzebujesz zdalnych konsultacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji, połączymy się on-line i udzielimy wsparcia oraz rozwiążemy Twoje wątpliwości.

 

 AUDYT KOB
wróć strzałka do góry