Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ
SAMAX » Programy i cenniki » USŁUGI KOSZTORYSOWE

USŁUGI KOSZTORYSOWE

SAMAX - Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi od ponad 25 lat świadczy profesjonalne usługi doradcze w zakresie zarządzania kosztami realizacji inwestycji budowlanych, opracowywania programu inwestycji oraz harmonogramu robót.
 
Pracownicy biura mają duże doświadczenie w planowaniu budżetu realizacji inwestycji budowlanych, opracowywaniu kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji, wariantowaniu kosztów robót oraz ich rozliczaniu.

Doświadczenie w przedstawionym zakresie nabyli podczas pracy przy przygotowywaniu licznych dokumentacji projektowych, opracowywaniu kosztorysów i STWIOR oraz bezpośrednio na kontraktach, pełniąc funkcję Inżyniera Kosztów i rozliczając wykonane roboty finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

 
W ramach posiadanych kluczowych umiejętności nasz zespół wykonuje:
 

 • Studium Wykonalności;
 • Programy Inwestycji na potrzeby WKI;
 • ZZK, WKI – wyliczenie Wartości Kosztorysowej Inwestycji;
 • Przedmiary robót i Kosztorysy inwestorskie;
 • kosztorysy wariantowania robót;
 • harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 • weryfikacje przedmiarów robót na potrzeby zamówień publicznych;
 • weryfikacje kosztorysów inwestorskich na potrzeby zamówień publicznych;
 • ekspertyzy i opinie z zakresu kosztorysowania i wyceny robót budowlanych,
 • świadectwa płatności i rozliczenia kontraktów finansowanych z UE.

  Ponadto nasz zespół:
   
 • udziela szczegółowych porad w zakresie kosztów na etapie projektowania programu, wykonuje prognozy budżetowe i plany wydatków;
 • współpracuje z zespołem przygotowującym SIWZ;
 • udziela porad przy wyborze wykonawcy robót budowlanych;
 • w połączeniu z zespołem projektowym, angażuje się w analizę i śledzenie postępu robót;
 • uczestniczy w negocjacjach (z Wykonawcą) cen robót budowlanych;
 • świadczy usługi konsultacyjne i doradza w kwestiach handlowych, ubezpieczeń, podatków oraz kosztów cyklu życia projektu;
 • w połączeniu z zespołem projektowym tworzy procedury kontroli zmian;
 • w połączeniu z zespołem projektowym tworzy procedury kontroli ryzyka;
 • prowadzi kontrolę planowanych kosztów, zarządzania i kontroli w trakcie budowy;
 • wykonuje wymagane okresowe raporty handlowe;
 • weryfikuje dostarczone wyceny robót;
 • kontroluje i doradza w zakresie wydawania świadectw ukończenia;
 • akceptuje i zatwierdza - w ramach posiadanych kompetencji - koszty wszystkich końcowych sprawozdań wykonawców w celu odbioru robót.

 

Osoby wykonujące powyższe zadania posiadają uprawnienia Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB i status Niezależnego Inżyniera FIDIC, należą do międzynarodowych organizacji FIDIC i EFCA oraz polskiej organizacji SIDIR.USŁUGI KOSZTORYSOWE
wróć strzałka do góry