Polub nas na facebooku

Szkolenia i Kursy

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

BIURO ZARZADZANIA PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI SAMAX

wpis do rejestru instytucji szkoleniowych nr ewidencyjny: 2.24/00044/2011;

wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego

nr rejestru: 1/2008


Proponowane kursy i szkolenia kierujemy głownie do obecnych i przyszłych uczestników procesu budowlanego, osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy, doskonaleniem umiejętności oraz nabywaniem nowych kwalifikacji zawodowych w branżach budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych i drogowych.

Staramy się, aby szkolenia były odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby uczestników rynku budowlanego, uwzględniały dynamiczne zmiany technologiczne, przepisów prawnych oraz ułatwiały przygotowanie, wdrożenie i rozliczenie inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa, funduszy UE i inwestorów niepublicznych.


W ramach proponowanych szkoleń oferujemy: