Szkolenia, usługi projektowe i kosztorysowe
dla budownictwa, przemysłu i energetyki

 

Samax - tel.: 736 255 352 736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku   WYSZUKIWARKA SZKOLEŃ

CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - deklaracja. Pierwsza e-usługa

Szanowni Państwo,

 

Wszystkim właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych przypominamy o obowiązkowym złożeniu deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nie chcąc narażać Państwa na kary informujemy, że ostateczny termin składania deklaracji przez właścicieli i zarządców przypada na dzień 30 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

 

Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW. W przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłasza wspólne źródło ciepła. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza wówczas deklarację składa samodzielnie każdy właściciel.

 

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

- piec kaflowy na paliwo stałe,

- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

- kocioł olejowy,

- pompa ciepła,

- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

 

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

 

Deklaracja formularz A przeznaczony jest dla:

 • budynków mieszkalnych, budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej,
 • budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

 

Deklarację formularz B wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali:

 • budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych oraz handlowo usługowych,
 • budynków łączności, dworców i terminali, garaży,
 • kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych,
 • zbiorników, silosów, budynków oraz lokali magazynowych,
 • ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, kultury fizycznej
 • szpitali i zakładów opieki medycznej,
 • szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych,
 • budynków i  lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych,
 • obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

 

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2022r.

 

W niniejszym artykule wykorzystano informacje Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

 

Data utworzenia artykułu: 01.06.2022r.

 

wróć strzałka do góry